Wat betekent de Strijdwagen
(le Chariot) Tarot Kaart?

Erdoor Breken.


Vraag: Waar wil je door breken? Waar ben je in doorgebroken? Welke uitdaging vertrappel je zonder moeite? Welke overwinning draag je met pracht en praal? Hoe kan je de strijd met verve doorkruisen? Wat is voor jou een triomf?

1. In de tarot de marseille

Een mogelijke samenvatting van de algemene betekenis in de tarot de marseille van de kaart de chariot is:

De chariot is een kaart die staat voor succes, overwinning, en triomf, die bereikt worden door wilskracht, vastberadenheid, en zelfbeheersing. De kaart toont een strijder die een wagen bestuurt die getrokken wordt door twee sfinxen, een witte en een zwarte. De strijder draagt een kroon en een harnas, en houdt een staf vast. De wagen staat voor zijn voertuig om zijn doel te bereiken, de sfinxen voor de tegenstellingen die hij moet overwinnen, de kroon en het harnas voor zijn autoriteit en bescherming, en de staf voor zijn macht en wilskracht. De chariot symboliseert ook het ego, dat ons doet geloven dat we de hoofdrolspeler zijn in ons eigen verhaal, maar dat ons ook kan verblinden voor de ware realiteit. De chariot nodigt ons uit om ons ego te overstijgen, om ons bewust te worden van onze innerlijke tegenstellingen, en om ons te verbinden met onze ware essentie.


2. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky is een Chileense filmmaker, schrijver, kunstenaar, en tarotlezer, die samen met Philippe Camoin een reconstructie van de Tarot de Marseille heeft gemaakt. Hij heeft een eigenzinnige en diepzinnige visie op de symboliek en de betekenis van de tarotkaarten.Hij ziet de tarot als een spiritueel instrument dat ons kan helpen om onszelf en de wereld beter te begrijpen1.

Volgens Jodorowsky is de tarotkaart van de Zegewagen in de Tarot de Marseille geen echte zegewagen, maar een vierkant podium waarop een strijder in harnas een toneelstuk opvoert. De strijder draagt op zijn linker- en rechterschouder de maskers van het theater, die respectievelijk de komedie en de tragedie voorstellen. De paarden zijn geen paarden, maar poppen die alleen maar voor de helft vastzitten aan het podium.De sfinxen die het podium trekken zijn ook geen echte sfinxen, maar symbolen van de dualiteit en de raadsels van het leven2.

Jodorowsky interpreteert deze kaart als een metafoor voor het ego, dat ons doet geloven dat we de hoofdrolspeler zijn in ons eigen verhaal, dat we alles onder controle hebben, en dat we succes en overwinning kunnen behalen door onze wilskracht. Maar dit is volgens hem een illusie, een schouwspel dat leuk is om te zien en te beleven, maar niet om zich aan vast te hechten.Het ego is volgens hem een masker dat we dragen om onszelf en anderen te imponeren, maar dat ons ook beperkt en verblindt voor de ware realiteit3.

Jodorowsky nodigt ons uit om deze kaart te zien als een uitdaging om ons ego te overstijgen, om ons bewust te worden van onze innerlijke tegenstellingen, en om ons te verbinden met onze ware essentie, die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden of oordelen. Hij zegt dat we moeten leren om te spelen met ons ego, om het te gebruiken als een creatief middel, maar niet als een doel op zich. Hij zegt dat we moeten leren om te lachen om onszelf, om onze fouten en zwakheden te accepteren, en om ons te openen voor het mysterie en de schoonheid van het leven.


3. Carl Jung en de Archetypes

De tarotkaart de zegewagen is een symbool van de kracht van de wil, volgens Carl Jung. Hij zag deze kaart als een weergave van het archetype van de held, die zijn doel nastreeft met vastberadenheid, moed en zelfbeheersing. De held is een van de twaalf archetypen die Jung identificeerde als universele patronen van de menselijke psyche. De held is gedreven door het ego om zichzelf te bewijzen en te overwinnen.

De zegewagen toont een man die een wagen bestuurt die wordt getrokken door twee sfinxen, een witte en een zwarte. De man draagt een kroon en een harnas, en houdt een staf vast. De sfinxen symboliseren de tegenstellingen die de held moet overwinnen, zoals goed en kwaad, licht en donker, bewust en onbewust. De kroon en het harnas duiden op zijn autoriteit en bescherming, en de staf op zijn macht en wilskracht. De wagen staat voor zijn voertuig om zijn bestemming te bereiken.

Volgens Carl Jung staat de held staat voor het ideaal van de mannelijke energie in ieder mens, die zijn doel nastreeft met vastberadenheid, moed en zelfbeheersing. De held moet vaak obstakels overwinnen, zoals monsters, draken, of schurken, die de schaduwzijde van zijn persoonlijkheid of de collectieve onbewuste vertegenwoordigen. De held moet ook zijn eigen ego overwinnen, dat hem kan verleiden tot hoogmoed, wreedheid, of tirannie. De held moet een balans vinden tussen zijn bewuste en onbewuste aspecten, en zijn ware zelf ontdekken.

De held is een veelvoorkomend motief in mythen, legenden, sprookjes, en literatuur. Enkele voorbeelden van helden zijn Hercules, Perseus, Odysseus, Arthur, Beowulf, Robin Hood, Luke Skywalker, Harry Potter, en Frodo Baggins. Deze helden hebben vaak gemeenschappelijke kenmerken, zoals een bijzondere geboorte, een roeping of missie, een mentor of helper, een beproeving of initiatie, een beloning of schat, en een terugkeer of transformatie.

De held kan ook gezien worden als een symbool van het individuatieproces, dat het streven naar psychologische heelheid en zelfverwerkelijking is. Het individuatieproces vereist dat men zijn eigen schaduw onder ogen ziet en integreert, zijn anima of animus (het vrouwelijke of mannelijke aspect van de psyche) erkent en verzoent, en zijn zelf (het centrum van de psyche) realiseert en manifesteert. Dit proces kan gepaard gaan met uitdagingen, conflicten, crises, en transformaties. De held is degene die deze uitdagingen aangaat en overwint, en zo zijn potentieel ontsluit.


4. In het boeddhisme

Het boeddhisme zegt veel over de kracht van de wil waar de zegewagen tarotkaart voor staat. Het focust op de controle van de geest over de emoties, en het vermogen om succes en overwinning te bereiken. Hier zijn enkele van de belangrijkste punten:

De kracht van de wil is een essentieel onderdeel van het boeddhistische pad. Het is de vastberadenheid om de waarheid te zoeken, het lijden te overwinnen, en het nirvana te bereiken. Het is ook de motivatie om ethisch te handelen, mededogen te tonen, en anderen te helpen. De kracht van de wil wordt versterkt door wijsheid, vertrouwen, en inspanning. Zonder wilskracht kan men gemakkelijk afdwalen van het doel en zich laten meeslepen door begeerte, haat, en onwetendheid.

De controle van de geest over de emoties is een van de belangrijkste vaardigheden die het boeddhisme leert. De geest is volgens het boeddhisme de bron van alle ervaringen, zowel positief als negatief. De geest kan echter ook verstoord worden door emoties, die vaak gebaseerd zijn op onjuiste percepties, verwachtingen, en hechtingen. Emoties kunnen leiden tot lijden, conflicten, en ongelukkigheid. Daarom is het belangrijk om de geest te trainen om kalm, helder, en wijs te zijn. Dit kan gedaan worden door middel van meditatie, mindfulness, en ethiek. Door de geest te beheersen, kan men ook de emoties beheersen en transformeren.

Het vermogen om succes en overwinning te bereiken is afhankelijk van hoe men succes en overwinning definieert. Het boeddhisme streeft niet naar werelds succes of overwinning, zoals rijkdom, macht, of roem. Deze zijn volgens het boeddhisme vergankelijk, onbevredigend, en onderhevig aan verandering. Het boeddhisme streeft naar spiritueel succes of overwinning, zoals het bereiken van nirvana, het einde van alle lijden. Dit is volgens het boeddhisme het hoogste goed, dat onvergankelijk, bevredigend, en onveranderlijk is. Om dit te bereiken, kan men de vier edele waarheden volgen en het achtvoudige pad beoefenen.


5. In het taoïsme

Wilskracht is een belangrijk concept in het taoïsme, dat een Chinese filosofische en religieuze stroming is die gebaseerd is op de leer van Lao Zi. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en de eenwording met de Tao, de bron, de weg, en het doel van alles wat bestaat.

Volgens het taoïsme kan men een persoonlijke doel nastreven met wilskracht, die bestaat uit vastberadenheid, moed, en zelfbeheersing. Dit vereist een sterke en stabiele geest, die niet afgeleid of verstoord wordt door emoties, verlangens, of angsten. Het taoïsme leert dat men zijn geest kan trainen door middel van studie, reflectie, en meditatie. Men kan ook zijn karakter vormen door middel van discipline, oefening, en voorbeeld.

Wilskracht is echter niet alleen een middel om werelds succes of overwinning te behalen. Het is ook een middel om het ego te overstijgen en zich te verbinden met de goddelijke essentie. Het taoïsme streeft naar een balans tussen de bovenste en de onderste sefirot, en tussen de linker- en de rechterzuil. Dit betekent dat men zich bewust kan zijn van zijn innerlijke tegenstellingen, en dat men zich kan openen voor het mysterie en de schoonheid van het leven. Het taoïsme gelooft dat er een transcendente orde bestaat die alles regelt en harmoniseert, die men de Weg (Tao) noemt. De Weg is de bron van alle wijsheid, goedheid, en schoonheid. Door zich af te stemmen op de Weg, kan men zijn ware aard ontdekken en realiseren.


6. In het confucianisme

Discipline is een belangrijk aspect van het confucianisme, omdat het de basis vormt voor het juiste handelen en het ontwikkelen van deugden. Confucius benadrukte de li, de traditionele omgangsvormen en rituelen die de harmonie en orde in de samenleving bevorderen. De li zijn niet alleen uiterlijke vormen, maar ook innerlijke houdingen die voortkomen uit respect, zorgzaamheid, rechtvaardigheid, trouw en wederkerigheid. Deze houdingen worden ook wel de vijf relaties genoemd, die de basis vormen voor een harmonieus sociaal leven.

Om zich te houden aan de li, moet men ook streven naar ren, de menselijkheid of medemenselijkheid. Ren is het vermogen om zich in te leven in anderen en hen te behandelen zoals men zelf behandeld wil worden.

Dit is de gulden regel van het confucianisme, die Confucius als volgt formuleerde: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet".

Ren is niet iets wat men van nature bezit, maar iets wat men moet verwerven door voortdurende zelfcultivering en leren. Daarom moet men ook discipline hebben om zichzelf te verbeteren en kennis te vergaren.

Discipline is dus een middel om het doel van het confucianisme te bereiken, namelijk om een goed mens te worden en bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Discipline is niet alleen een plicht, maar ook een vreugde, omdat het leidt tot persoonlijke vervulling en sociale erkenning. Confucius zei: "Het leren kennen van je onwetendheid is de beste kennis. Het corrigeren van je fouten is de beste wijsheid".


7.  Kabala

De chariot is verbonden met de sefira van Tifaret in de kabbalistische levensboom. Tifaret is de zesde sefira, die staat voor het principe van balans, harmonie, en schoonheid. Tifaret wordt geassocieerd met de zon, het licht, het leven, de liefde, en de messias. De chariot symboliseert het succes, de overwinning, en de triomf, die bereikt worden door wilskracht, vastberadenheid, en zelfbeheersing. De chariot toont een man die een wagen bestuurt die getrokken wordt door twee sfinxen, een witte en een zwarte. De man draagt een kroon en een harnas, en houdt een staf vast. De wagen staat voor zijn voertuig om zijn doel te bereiken, de sfinxen voor de tegenstellingen die hij moet overwinnen, de kroon en het harnas voor zijn autoriteit en bescherming, en de staf voor zijn macht en wilskracht.

De chariot en Tifaret hebben dus gemeen dat ze beide verwijzen naar het belang van evenwicht tussen tegenpolen, het overstijgen van het ego, en het verbinden met de goddelijke essentie, wat ons opent voor het mysterie en de schoonheid van het leven.


8. Rider Waite / Thot tarot

De betekenis van de Zegewagen in de Rider Waite en Thoth tarot is vergelijkbaar met die in de Tarot de Marseille, maar er zijn ook enkele verschillen. Hier zijn enkele van de belangrijkste punten:

  • In de Rider Waite tarot is de Zegewagen een kaart die staat voor succes, overwinning, en triomf, die bereikt worden door wilskracht, vastberadenheid, en zelfbeheersing. De kaart toont een man in een wagen die getrokken wordt door twee sfinxen, een witte en een zwarte. De man draagt een kroon en een harnas, en houdt een staf vast. De wagen staat voor zijn voertuig om zijn doel te bereiken, de sfinxen voor de tegenstellingen die hij moet overwinnen, de kroon en het harnas voor zijn autoriteit en bescherming, en de staf voor zijn macht en wilskracht. De kaart symboliseert ook het ego, dat ons doet geloven dat we de hoofdrolspeler zijn in ons eigen verhaal, maar dat ons ook kan verblinden voor de ware realiteit. De kaart nodigt ons uit om ons ego te overstijgen, om ons bewust te worden van onze innerlijke tegenstellingen, en om ons te verbinden met onze ware essentie.

  • In de Thoth tarot is de Zegewagen een kaart die staat voor het principe van beweging, verandering, en progressie. De kaart toont een naakte man in een wagen die getrokken wordt door vier sfinxen, twee witte en twee zwarte. De man draagt een helm met een kreeft erop, en houdt een schijf vast met het symbool van het alchemistische zout. De wagen staat voor zijn voertuig om zijn bestemming te bereiken, de sfinxen voor de vier elementen die hij moet beheersen, de helm voor zijn intuïtie en gevoeligheid, en de schijf voor zijn materiële stabiliteit. De kaart symboliseert ook het principe van het heilige huwelijk, dat wil zeggen de vereniging van de tegenpolen in onszelf en in het universum. De kaart nodigt ons uit om ons te bewegen met de stroom van het leven, om ons aan te passen aan de veranderingen, en om onze potentieel te ontwikkelen.