De Tarot van het Magische Hert


Tarot als spiegel van je innerlijke zelf.


De 21 troefkaarten vormen een kader waarin je een reflectie van jezelf kan zien. Een CHEAT-SHEET van je hart en ziel.Wil je aan de slag gaan met het leren lezen van de kaarten zonder een cheat-sheet?


Begin - zoals steeds het geval is - bij jezelf! Geef ZO KORT ALS MOGELIJK een persoonlijk antwoord op alle 21 vragen die je in de beschrijving zal vinden van elke kaart (klik op de kaarten hieronder).


Wees eerlijk en schrijf een antwoord zoals je ook naar jezelf zou kijken wanneer je alleen voor de spiegel staat.


Eens je alle 21 antwoorden voor je hebt liggen op papier, wat zie je dan voor je liggen? Is dat iets vaststaand? Is dat iets veranderlijk? Is dat iets typisch voor jou? Of is dat het gevolg van omstandigheden? Zijn omstandigheden wie je bent? Of ben je jezelf ondanks je omstandigheden? Heb je helemaal niets nieuws over jezelf bijgeleerd? Durf je dit wel opnieuw te lezen over een maand, over twee maand? Steek je het liever in een envelop om te verbranden? Of wil je dit meteen delen met iemand, om er samen aan uit te geraken?


Wie ooit een oud dagboek, foto-album of gedicht eens vanonder het stof heeft gehaald kan soms erg versteld staan van zichzelf! Het is net hetzelfde met de reflecties die je uit deze spiegel kan halen. Ze zijn waardevol omdat ze een opname zijn van wat je voelt en wat je meemaakt, en creëert ondertussen een ruimte tussen hoe je jezelf beleeft en de ZELF die waarneemt hoe je jezelf beleeft. ER is daarin ruimte om te gaan graven in je onderbewuste.


Hier ga je diepere betekenissen vinden en verbanden leggen voor de archetypes die in de troefkaarten van de tarot vervat zitten, LOGISCH VOOR JOU ALLEEN.


DOWNLOAD HIER DE SPIEGEL PDF.
De Dwaas Tarot Kaart
De Magiër Tarot Kaart
De Keizerin Tarot Kaart
De Hogepriester Tarot Kaart
De Zegewagen Tarot Kaart
De Hogepriesteres Tarot Kaart
De Keizer Tarot Kaart


Wat is nu eigenlijk de Tarot?


Van royale en statige tarotkaarten versierd met goudblad, zoals de vroegste bekende pak tarotkaarten uit 1451, de Visconti-Sforza kaarten, tot de moderne STAR WARS, THE LORD OF THE RINGS en MARVEL superhelden tarot speelkaarten, je hebt honderden verschillende soorten. Op dit moment komen er constant nieuwe tarotkaarten bij!


Sommige mensen worden helemaal warm van de klassieke muziek van BEETHOVEN, andere mensen worden helemaal emotioneel van een PIXAR animatiefilm, terwijl dat voor anderen niet zo is. De ene kan volledig opgaan in JAZZ, de ander is gehypnotiseerd door de schilderijen van VAN GOGH. Allemaal worden we op een andere manier vastgegrepen en geëmotioneerd.


Een beetje zoals... liefde op het eerste zicht! In de psychologie spreekt Carl Jung van de kracht van wat hij benoemt als archetypes.


"Als je iemand op straat tegenkomt en je bent op slag verliefd zonder er ooit mee gesproken te hebben, dan is het niet de persoon waardoor je helemaal overmeesterd wordt, maar jouw reactie op het tegenkomen van de archetype die tot voor kort alleen binnenin je onderbewustzijn leefde."


Simpeler gezegd: de dingen waar je vanbinnen helemaal wild van bent, door bent betoverd, op slag aan de vloer van genageld staat, dat zijn reacties op de archetypes die in je onderbewustzijn leven.


Zodra je die buiten jezelf tegenkomt - in de vorm van mensen in je omgeving, een kunstwerk zoals een schilderij of standbeeld, of in de tarotkaarten - ben je zoals ze zeggen in het Engels... totally smitten. Er valt helemaal niets meer aan te doen tenzij voelen wat je voelt!


Het is op deze hartsnaar dat de tarot speelt.


Grondlegger van de psychologie Carl Jung spreekt zelfs van een gedeeld onderbewustzijn, namelijk dat er een aantal archetypes zijn die we als mensen allemaal delen. In het tarotspel, zo meende hij, staan al deze archetypes van het gedeelde onderbewustzijn afgebeeld.


Daarom kan dit in de vorm zijn van GANDALF, OBI-WAN KENOBI, MORPHEUS of UNCLE BEN in SPIDERMAN, deze verwijzen allemaal naar eenzelfde archetype van de mentor in de MAGIËR, maar afgebeeld op een manier dat het rechstreeks spreekt met het onderbewustzijn en de archetypes die daarin leven. Maar waarom moeilijk maken als het makkelijk kan?

Heel simpel: Nu is er INTERNET! Tot voor kort niet.


Erger nog!! Regelmatig waren er nog zo'n vervelende dingen als BOEKVERBRANDINGEN die letterlijk alle kennis over 'iets wat niet mocht' konden vernietigen om nooit meer te worden teruggevonden (in fysieke vorm). Of waarom denk je dat al die monikken zo naarstig bij kaarslicht aan het kopiëren waren in al die abdijen?! Abdijen werden ook regelmatig in brand werden gestoken en bestolen (naast de vele materiële rijkdom die de abten daarbinnen wel eens durfden te vergaren) omdat er zo vele oude geschriften in werden bijgehouden uit allerhande filosofische stromingen (bijvoorbeeld Plato) en religieuze stromingen (bijvoorbeeld het gnosticisme) en nog veel meer wat nog niet de kans kreeg om vertaald te worden. Kennis werd vaak gezien als iets gevaarlijk, alleen was de vraag: wat kwam er precies in gevaar?


Naast boeken werden ook MENSEN OP DE BRANDSTAPEL gegooid, en zoals je wel weet waren het vaak mensen van een bepaald geslacht... De Europese middeleeuwen waren erg "tuk" op verbrandingen, helaas. Heel gezellig was dat natuurlijk NIET. Vaak werden mensen symbolisch op de brandstapel gegooid om de gemoederen binnen een bepaalde gemeenschap te KALMEREN (met andere woorden... mensenoffers). Hierbij was het natuurlijk belangrijk om een uitgebreid smörgåsbord aan regels te verzinnen zodat je TE PAS EN TE ONPAS iemand kan gaan offeren zonder veel moeite. Zwarte pagina's in de geschiedenis.


In de afwezigheid van het internet vroeg dat tijdperk om geheime genootschappen die de kennis bewaakten door er dikke muren van mysterie rond te zetten, een ondoordringbaar fort die werd bewaakt met ingewikkelde rituelen waardoor het moeilijk binnen te dringen viel.


TOTAAL ZINLOOS VANDAAG sinds de komst van de verlichting en de wetenschap en uiteindelijk de huidige toegang tot eindeloze bibliotheken van informatie - op een schaal die zelfs ongekend was tijdens de wereldoorlogen van de vorige eeuw - in ieder van onze broekzakken te vinden is! De lezer snapt dat dit een reflectie was van het tijdperk en dat wat de technische revolutie in ons leven teweeg heeft gebracht bepaalde dingen overbodig maakt.


TAROT EVOLUEERTDiepgang komt niet omdat er iets geheim is. Diepgang komt omdat er iets diep is!

Simpel? Simpel.


We maken meer en meer de digitale shift naar zien en gezien worden in alle opzichten. Wat heeft dit te maken met DE TAROT?! Wel, we stappen weg van een relatie met de Tarot zoals een maitresse of een "spannende buitenechtelijke geheime affaire" in geheime kamertjes en steegjes, naar het vinden en beleven van liefde en geluk met jouw "SOULMATE" in de wijde wereld onder het zonlicht. Wie houdt van de Tarot omwille van de vroegere geheimzuchtigheid, zal in de Tarot niet lang meer hun goesting terugvinden.


De TROEFKAARTEN van de tarot, van de vroegste Visconti-Sforza kaarten, naar de klassieke Tarot de Marseille kaarten tot de in de Angelsaksische landen wildpopulaire Rider-Waite kaarten, hebben altijd zaken en symbolen afgebeeld die op het randje van het aanvaardbare stonden.


In de 15e eeuw was het afbeelden van een VROUWELIJKE PAUS bijvoorbeeld heel erg risqué, om niet te zeggen GEVAARLIJK. Maar het bestaan van die kaarten op zich tonen aan dat er een veilige ruimte bestond, toch tenminste binnen de gruwelijk rijke Italiaanse aristocratie, waarin het idee van een vrouwelijk spiritueel leidersfiguur kon bestaan (in tegenstelling van hoe we tegenwoordig de middeleeuwen zien). In een verloren gegane Tarot van de lage landen werd de kaart van de duivel op een gegeven moment afgebeeld als "De Spanjaard" - wat veel zegt over de beleving van hun tijdssegment.Ook in de Tarot de Marseille een aantal eeuwen later zien we dat de grens alweer is verlegd, bij het ontwerp van de Tarot voor drukpers! Terwijl we nog een schilderachtige charme door de subtiele borstelstroken in de handgemaakte visconti-kaarten zagen tegen een achtergrond van bladgoud in imitatie van de oosterse mamelukspelkaarten, zien we in de Franse Tarot een haast hieroglyfische kwaliteit door het beperken van de kleuren en de lijnen om zich te kunnen lenen tot het mechanisme van de drukpers.


Wat was de trade-off hiervan? Dat de Tarot op GROTE SCHAAL en op een ENORME SNELHEID kon worden gemaakt en verdeeld aan het grote publiek. De afbeeldingen verwijzen nu meer naar elkaar en naar het mechanisme van het lezen van de Tarot. Alle kaarten naast elkaar vormen 1 grote afbeelding: de reis van de Dwaas. Dit tarotspel wordt daarom vandaag nog steeds gezien als de essentiële Tarot.


Een aantal eeuwen later, in de Angelsaksische wereld, kwam de opmars van de ROMANTIEK en de symboliek samen met de VERLICHTING. De verlichting zorgde voor een ruimte buiten religie die het toelaat om dingen "op zich" te onderzoeken, zonder meteen voor ketter of heiden te worden verbrand - goed voor de wetenschap... én voor het tarotspel.


De romantiek was een hartstochtelijke poging om aan de DIEPGAANDE SCHOONHEID VAN DE NATUUR vast te houden, die zienderogen in de explosieve vooruitgang van industrie in en om de steden steeds meer werd vertrappeld.


Het resultaat? Tarotkaarten vol symbolen en verwijzingen naar oude geheime teksten en rituelen. Want zelfs al werkte romantiek en de verlichting samen om deze ruimte voor niet-religieus onderzoek te creëren, was dit nog steeds NIET AANVAARD IN DE MAINSTREAM.


Dit is ook de tijd dat er ineens zeer veel kaarten worden gecreëerd door toendertijd vele nieuwerwetse geheime ordes met steeds meer bovennatuurlijke, buitenmenselijke symbolen en afbeeldingen van magische objecten gebonden aan rituelen die alleen "insiders" kunnen en mogen kennen. Het doel was om de curiositeit van mensen aan te spreken die ervoor openstonden, zonder vrij te geven wat ze te bieden hebben binnen de muren van de hyperexclusieve club. Natuurlijk zorgde dit ervoor dat eens je ingelijfd was in de orde, je je niet meer KRITISCH kon opstellen over hetgeen je eruit kon leren... OEPS! Vandaag zijn dit soort organisaties achterhaalden onnodig in de studie van de Tarot.


In het INTERNETTIJDPERK ziet dit zelfbehoud er volledig anders uit! De verhulling van essentie en betekenis "via-via" langsheen een dikke rookwolk van symboliek is leuk, maar niet meer noodzakelijk. De WETENSCHAP van de psychologie spreekt over psyche en archetypes. Het spreekt over persoonlijke psychologie en groepspsychologie en het is juist datgene dat door de komst van het internet en de mobiele toestellen een steeds grotere GRIJZE ZONE wordt.


Zelfbehoud in deze context bestaat niet meer uit geheime ordes en rituelen waar niemand meer weer waar het voor staat, maar uit het vasthouden aan je integriteit en validiteit van de eigen ervaring alvorens het word gedeeld - vandaag gekend als 'geshared' - in een digitale groepsomgeving. Dit is waarom de Tarot nu in de afgelopen jaren aan een enorme explosieve populariteit geniet!


De Tarot van het Magische Hert is de beschrijving van de reis van de Dwaas doorheen deze archetypes, waarin, HET ZAL JE NIET VERBAZEN, hij vooral zichzelf tegenkomt door delen van zichzelf in de ander te herkennen of te botsen met kanten die hij in zichzelf zeker niet kent of wilt kennen. Deze hele reis is de inspiratie voor de boekenreeks van Het Magische Hert van ondergetekende, maar ook de blauwdruk voor DE SPIEGEL.


DOWNLOAD HIER DE SPIEGEL PDF.