Wat betekent de Hogepriesteres
(la Papesse) Tarot Kaart?

Erin verdiepen.


Vraag: Wat is het waar je je in verdiept? Wat blijft er niet verborgen voor je? Waar wil je je in verdiepen? Wie of wat trekt jou aan om er meer over te gaan weten? Welke onverklaarbare drang drijft je om dingen te gaan ontdekken? Welk geheim onthult er zich voor jou? Welk geheim draag je?

1. In de Tarot de Marseille

De hogepriesteres is een tarotkaart die deel uitmaakt van de grote arcana, de 22 belangrijkste kaarten van het tarotspel. De betekenis van de hogepriesteres kan variëren naargelang de context en de interpretatie, maar over het algemeen staat ze voor mysterie, intuïtie, wijsheid en verborgen kennis. Ze nodigt uit om naar binnen te keren en te vertrouwen op je eigen inzicht en gevoel.

De herkomst van de hogepriesteres is niet helemaal duidelijk, maar ze zou kunnen verwijzen naar een legendarische vrouwelijke paus, Johannes VIII, die in de 9e eeuw zou hebben geregeerd. Dit verhaal is waarschijnlijk fictief, maar het symboliseert wel de vrouwelijke spirituele autoriteit en macht die vaak onderdrukt of genegeerd werd door de kerk. Een andere mogelijke inspiratiebron is de Sedes Sapientiae, een beeld van Maria met het kind Jezus op haar schoot, dat staat voor de zetel van wijsheid.

In de Tarot de Marseille wordt de hogepriesteres afgebeeld als een oudere vrouw met een tiara, die voor een sluier zit tussen twee zuilen. Op haar schoot ligt een open boek, dat de Thora of de Bijbel zou kunnen voorstellen. De zuilen zijn genoemd naar Jakin en Boaz, de twee zuilen die voor de tempel van Salomo stonden. De sluier verbergt het heilige der heilige, waar alleen ingewijden toegang toe hebben. De hogepriesteres is dus degene die de esoterische kennis bezit en doorgeeft.

In de Tarot van Waite wordt de hogepriesteres afgebeeld als een jongere vrouw met een blauw kleed, die tussen een witte en een zwarte zuil zit. Op haar borst draagt ze een groot kruis en in haar handen houdt ze een perkamentrol met het opschrift TORA. Aan haar voeten ligt een wassende maan en op haar hoofd draagt ze een kroon met drie manen. De witte en zwarte zuil zijn ook genoemd naar Jakin en Boaz, maar ze symboliseren ook de dualiteit van licht en duisternis, mannelijkheid en vrouwelijkheid. De maan staat voor het onderbewuste, de intuïtie, de cycli en de vruchtbaarheid. Het kruis staat voor het evenwicht tussen de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. De TORA staat voor de wet, de leer en de wijsheid.

De moderne betekenis van de hogepriesteres is vooral gericht op het ontwikkelen van je eigen innerlijke wijsheid, intuïtie en paranormale vermogens. Ze wijst erop dat er iets verborgen is dat zal worden onthuld, of dat je iets moet onthullen dat je verborgen houdt. Ze moedigt je aan om te mediteren, te reflecteren en te luisteren naar je innerlijke stem. Ze kan ook duiden op een geheimzinnige of spirituele vrouw in je leven, of op je eigen vrouwelijke energie.


2. Rider Waite / Thot Tarot

De Rider Waite en Thoth tarot decks hebben elk hun eigen versie van de hogepriesteres, die soms verschillen in details en symboliek. Hier is een korte vergelijking van de twee kaarten:

In de Rider Waite tarot wordt de hogepriesteres afgebeeld als een jonge vrouw met een blauw kleed, die tussen een witte en een zwarte zuil zit. Op haar borst draagt ze een groot kruis en in haar handen houdt ze een perkamentrol met het opschrift TORA. Aan haar voeten ligt een wassende maan en op haar hoofd draagt ze een kroon met drie manen. De witte en zwarte zuil zijn ook genoemd naar Jakin en Boaz, maar ze symboliseren ook de dualiteit van licht en duisternis, mannelijkheid en vrouwelijkheid. De maan staat voor het onderbewuste, de intuïtie, de cycli en de vruchtbaarheid. Het kruis staat voor het evenwicht tussen de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. De TORA staat voor de wet, de leer en de wijsheid.

In de Thoth tarot wordt de hogepriesteres afgebeeld als een naakte vrouw met een zilveren kleed, die op een halve maan zit. Op haar borst draagt ze een Egyptisch ankh-symbool en in haar handen houdt ze een lotusbloem. Achter haar is een gordijn met granaatappelen en kamelen te zien. Op haar hoofd draagt ze een kroon met twee hoorns en een maansikkel. De halve maan staat voor het passieve principe, het ontvangen en reflecteren van licht. De ankh staat voor het eeuwige leven, de vereniging van tegenstellingen en de sleutel tot de mysteries. De lotus staat voor de zuiverheid, de schoonheid en de verlichting die uit het duister oprijst. De granaatappelen staan voor de vruchtbaarheid, de overvloed en de initiatie. De kamelen staan voor het uithoudingsvermogen, het geduld en het aanpassingsvermogen.

Zoals je kunt zien, hebben beide kaarten veel gemeen, maar ook enkele unieke aspecten. Beide kaarten vertegenwoordigen de vrouwelijke energie, de intuïtie, het mysterie en de verborgen kennis. Beide kaarten nodigen je uit om naar binnen te keren en te vertrouwen op je eigen inzicht en gevoel. Het verschil zit vooral in de stijl, de sfeer en de culturele invloeden van de twee decks. De Rider Waite tarot is meer westers georiënteerd, terwijl de Thoth tarot meer oosters geïnspireerd is. De Rider Waite tarot is meer concreet en duidelijk, terwijl de Thoth tarot meer abstract en suggestief is. De Rider Waite tarot is meer gericht op het rationele aspect van wijsheid, terwijl de Thoth tarot meer gericht is op het spirituele aspect van wijsheid.


3. Alejandro Jodorowsky

Volgens Alejandro Jodorowsky, een bekende tarotmeester en filmmaker, heeft de hogepriesteres een diepe betekenis die verband houdt met de oorsprong van het leven, de vrouwelijke kracht en de verbinding met het goddelijke. Hij zegt dat de hogepriesteres de moeder is van alle levende wezens, de bron van alle creativiteit en wijsheid. Zij is degene die de geheimen van het universum kent en bewaart, en die ons leert om te luisteren naar onze innerlijke stem. Zij is ook de bemiddelaar tussen de hemel en de aarde, tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen het bewuste en het onbewuste. Zij is de brug tussen de twee werelden, en zij nodigt ons uit om haar over te steken.

Jodorowsky interpreteert de symbolen op de tarotkaart De Hogepriesteres op een unieke manier, die soms afwijkt van de traditionele uitleg. Hij ziet bijvoorbeeld in de twee zuilen niet alleen een dualiteit, maar ook een eenheid. Hij zegt dat de zuilen samen een poort vormen, die toegang geeft tot het heilige der heilige, waar de hogepriesteres zit. Hij zegt ook dat de zuilen verwijzen naar de twee polen van de aarde, die verbonden zijn door een magnetisch veld. Hij ziet in de sluier die achter de hogepriesteres hangt niet alleen een gordijn dat iets verbergt, maar ook een baarmoeder die iets beschermt. Hij zegt dat de sluier gemaakt is van sterrenstof, en dat hij het hele universum bevat. Hij ziet in het boek dat op haar schoot ligt niet alleen een heilig geschrift, maar ook een embryo dat in haar groeit. Hij zegt dat het boek het boek van het leven is, dat alle mogelijke verhalen bevat.

Jodorowsky geeft ook een speciale betekenis aan de kleuren op de tarotkaart De Hogepriesteres. Hij zegt dat de blauwe kleur van haar kleed staat voor de hemel, het water en het vrouwelijke principe. Hij zegt dat de rode kleur van haar mantel staat voor het vuur, het bloed en het mannelijke principe. Hij zegt dat de witte kleur van haar kroon staat voor het licht, de zuiverheid en het goddelijke principe. Hij zegt dat deze drie kleuren samen een harmonie vormen, die de essentie van de hogepriesteres uitdrukken.


4. Carl Jung / Archetypes / Individuatie

Volgens Carl Jung, een beroemde Zwitserse psychiater en psycholoog, is de hogepriesteres een archetype, een oerbeeld dat in het collectieve onbewuste van de mensheid leeft. Een archetype is een symbool dat een universeel thema, idee of ervaring uitdrukt, dat door alle culturen en tijden heen wordt herkend en gedeeld. Jung zag de tarotkaarten als een manier om de archetypen te visualiseren en te begrijpen.

De hogepriesteres staat voor het vrouwelijke principe, de anima, de ziel, de intuïtie, het mysterie en de verborgen wijsheid. Zij is de bron van alle creativiteit, inspiratie en spiritualiteit; en bovendien ook de bemiddelaar tussen het bewuste en het onbewuste, tussen het ego en het zelf, tussen het individu en het collectieve.

Jung geloofde dat de mens een proces van individuatie moet doormaken om zijn ware zelf te ontdekken en te realiseren. Dit proces houdt in dat men zich bewust wordt van zijn eigen persoonlijkheid, zijn schaduw (de onderdrukte of ongewenste aspecten van zichzelf), zijn anima of animus (het vrouwelijke of mannelijke aspect van zichzelf), en uiteindelijk zijn zelf (het centrum en het doel van zijn psyche).

De hogepriesteres speelt een belangrijke rol in dit proces, omdat zij degene is die de toegang tot het onbewuste mogelijk maakt. Zij nodigt de mens uit om zijn intuïtie te volgen, zijn dromen te onderzoeken, zijn symbolen te ontcijferen en zijn innerlijke stem te horen. Zij leert de mens om te luisteren naar zijn ziel, om te vertrouwen op zijn innerlijke wijsheid en om zich te verbinden met het goddelijke.

De hogepriesteres is dus een krachtig archetype dat de mens helpt om zichzelf te kennen en te groeien. Zij is de gids op het pad van innerlijke ontwikkeling en transformatie. Zij is de sleutel tot de verborgen waarheid die voor het logisch denkend verstand niet te bevatten is.


5. Boeddhisme

Het concept van de hogepriesteres is niet direct terug te vinden in de leer van het boeddhisme, maar er zijn wel enkele overeenkomsten en raakpunten. Een mogelijke vergelijking is die met de bodhisattva, een wezen dat het nirwana heeft bereikt, maar ervoor kiest om in de wereld te blijven om anderen te helpen. Een bodhisattva is een soort spirituele gids, die mededogen, wijsheid en inzicht uitstraalt. Een bodhisattva kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar er zijn ook enkele bekende vrouwelijke bodhisattva’s, zoals Kuan Yin, Tara en Prajnaparamita. Zij worden soms gezien als de moeders van alle boeddha’s, de bronnen van alle leven en de belichamingen van de ultieme waarheid.

Een andere mogelijke vergelijking is die met de dakinis, hemelse of wijze vrouwen die in het tantrische boeddhisme een belangrijke rol spelen. Een dakini is een soort mystieke lerares, die geheime kennis en kracht bezit. Een dakini kan ook zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar wordt meestal afgebeeld als een mooie en sensuele vrouw. Een dakini kan de beoefenaar uitdagen, inspireren of beschermen, afhankelijk van zijn of haar intentie en niveau.

Een derde mogelijke vergelijking is die met de arhats, de volgelingen van Boeddha die het nirwana hebben bereikt door het volgen van de vier nobele waarheden en het achtvoudige pad. Een arhat is een soort heilige of wijze, die vrij is van lijden, begeerte en onwetendheid. Een arhat kan ook zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar er zijn ook enkele beroemde vrouwelijke arhats, zoals Mahapajapati Gotami, Uppalavanna en Khema. Zij worden soms gezien als de voorbeelden van vrouwelijke verlichting en emancipatie.

Zoals je kunt zien, zijn er in het boeddhisme verschillende figuren die een rol kunnen spelen die vergelijkbaar is met die van de hogepriesteres in de tarot. Ze hebben allemaal gemeen dat ze een hoge mate van spirituele ontwikkeling hebben bereikt, dat ze een verbinding hebben met het goddelijke of het absolute, en dat ze anderen kunnen helpen of onderwijzen op hun pad naar bevrijding. 


6. Taoïsme

Het taoïsme is een filosofische en religieuze stroming die zijn oorsprong vindt in het oude China. Het taoïsme is gebaseerd op het concept van de tao, het principe dat alles in het universum regelt en harmoniseert. De tao is niet te definiëren of te benoemen, maar kan alleen worden ervaren of aangevoeld. De taoïsten streven ernaar om in harmonie te leven met de tao, door zich aan te passen aan de natuurlijke orde en de spontaniteit van het leven. Ze geloven dat alles in het universum bestaat uit twee tegengestelde en complementaire krachten, yin en yang, die voortdurend in balans en verandering zijn.

Het concept van de hogepriesteres is niet direct terug te vinden in het taoïsme, maar er zijn wel enkele overeenkomsten en raakpunten. Een mogelijke vergelijking is die met de xian, de onsterfelijken of transcendenten, die in het taoïsme worden beschouwd als verlichte wezens die de grenzen van de fysieke wereld hebben overstegen. Een xian is een soort spirituele meester, die geheime kennis en kracht bezit. Een xian kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar er zijn ook enkele bekende vrouwelijke xian, zoals He Xiangu, Lan Caihe en Ma Gu. Zij worden soms gezien als de beschermers van de natuur, de bronnen van alle leven en de belichamingen van de ultieme waarheid.

Een andere mogelijke vergelijking is die met de shengren, de wijzen of heiligen, die in het taoïsme worden beschouwd als voorbeelden van morele perfectie en spirituele wijsheid. Een shengren is een soort ethische leraar, die deugdzaamheid en mededogen uitstraalt. Een shengren kan ook zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar er zijn ook enkele beroemde vrouwelijke shengren, zoals Sun Bu’er, Wei Huacun en Lin Zhao’en. Zij worden soms gezien als de grondleggers van het taoïsme, de verspreiders van de leer en de leiders van de gemeenschap.

Een derde mogelijke vergelijking is die met de zhenren, de echten of authentieken, die in het taoïsme worden beschouwd als personificaties van de tao zelf. Een zhenren is een soort mystieke leraar, die spontaniteit en creativiteit bezit. Een zhenren kan ook zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, maar er zijn ook enkele beroemde vrouwelijke zhenren, zoals Su Hui, Li Qingzhao en Wang Zhaoyun. Zij worden soms gezien als de dichters van het taoïsme, de scheppers van kunst en cultuur en de vernieuwers van het denken.


7. Confucianisme

Het confucianisme is een ethisch en filosofisch systeem dat de leer van Confucius volgt, een Chinese filosoof en politicus die leefde in de 6e en 5e eeuw v.Chr. Het confucianisme heeft grote invloed gehad op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen, met name China, Korea, Vietnam en Japan.

Confucius was niet een blinde volgeling van de sociale normen en waarden van zijn tijd. Hij bekritiseerde vaak de normen en waarden van zijn tijd, die niet genoeg respect hadden voor waarheid en waardigheid, die geen fatsoen hadden en onthecht waren van de diepere betekenis van de rituelen. 

De meester zei: ‘Als je niet oprecht bent, zul je niets bereiken. Als je niet weet wat fatsoen is, hoe kun je dan weten wat je moet doen?’ " 

Confucius was een man die op zoek ging naar deugdzaamheid en daarbij het verleden onderzocht. Hij bestudeerde voortdurend de oude teksten en vond daarin sporen van een samenleving die aan de oorsprong lag van de Chinese cultuur waarin hij leefde, maar in zijn mening veel fatsoenlijker was met respect voor de principes die hij uit zijn studie leerde. Hij moedigde zijn studenten aan om te studeren, gezien het niet vanzelf zou komen, maar door diepe, diepe studie van hogere normen en waarden: van authenticiteit, rechtvaardigheid en waardigheid.

De meester zei: ‘Ik werd niet met kennis geboren. Ik ben toegewijd aan de oudheid en zoek snel naar kennis.’ "

Hij zei ook: " De meester zei: ‘Studeren zonder na te denken is nutteloos; nadenken zonder te studeren is gevaarlijk.’ "

Het confucianisme is dus geen star of dogmatisch systeem, maar een dynamisch en kritisch systeem dat zich aanpast aan de veranderende omstandigheden en uitdagingen. Het confucianisme is geen blind geloof in traditie, maar een rationeel onderzoek naar de betekenis en waarde van traditie. Het confucianisme is geen slaafse gehoorzaamheid aan autoriteit, maar een respectvolle dialoog met autoriteit. Het confucianisme is geen onverschilligheid voor het individu, maar een zorg voor het individu als onderdeel van een groter geheel. Het confucianisme is geen afwijzing van het transcendente, maar een erkenning van het transcendente als immanent in het menselijke.


8. Kabbala 

De kabbala is een mystieke en esoterische traditie binnen het jodendom, die zich bezighoudt met de verborgen betekenis en het doel van de schepping, de wet en de profetie. De kabbala maakt gebruik van symbolen, getallen, letters en diagrammen om de relatie tussen God, de mens en het universum te verklaren. Een van de belangrijkste symbolen van de kabbala is de levensboom, een schematische weergave van de tien sefirot, of goddelijke emanaties, die de verschillende aspecten en niveaus van de werkelijkheid voorstellen.

De kaart De Hogepriesteres heeft een sterke verbinding met de kabbala, zowel op visueel als op conceptueel niveau. Visueel gezien kun je op de kaart een aantal elementen herkennen die verwijzen naar de kabbalistische symboliek. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat:

  • De twee zuilen Jakin en Boaz die achter de Hogepriesteres staan, corresponderen met de twee buitenste sefirot op de levensboom: Chesed (Genade) en Gevurah (Strengheid). Deze sefirot vertegenwoordigen respectievelijk het mannelijke en het vrouwelijke principe, het actieve en het passieve principe, het licht en het duister. De Hogepriesteres zit tussen deze twee zuilen in, wat aangeeft dat zij het evenwicht bewaart tussen deze twee tegengestelde krachten.
  • Het gordijn dat tussen de zuilen hangt, is versierd met granaatappels en palmbomen. De granaatappel is een symbool voor vruchtbaarheid, overvloed en wijsheid. De palmboom is een symbool voor overwinning, triomf en verheffing. Deze symbolen verwijzen naar de sefira Tiferet (Schoonheid), die in het midden van de levensboom staat. Tiferet is het hart van de levensboom, het centrum van harmonie en balans. Het is ook de sefira die geassocieerd wordt met de Messias, de verlosser van Israël.
  • Het boek dat op de schoot van de Hogepriesteres ligt, is waarschijnlijk de Tora, het heilige boek van het jodendom. De Tora bevat niet alleen de vijf boeken van Mozes, maar ook de mondelinge traditie die doorgegeven is van generatie op generatie. De kabbalisten geloven dat de Tora meer dan één betekenis heeft, en dat er vier niveaus van interpretatie zijn: Peshat (letterlijke betekenis), Remez (symbolische betekenis), Derash (allegorische betekenis) en Sod (mystieke betekenis). De Hogepriesteres is degene die toegang heeft tot alle niveaus van betekenis, en die in staat is om de verborgen wijsheid van de Tora te onthullen.

Conceptueel gezien kun je ook zien dat de kaart De Hogepriesteres een aantal thema’s en ideeën uitdrukt die overeenkomen met die van de kabbala. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat:

  • De Hogepriesteres staat voor het vrouwelijke aspect van God, dat in de kabbala Shekinah wordt genoemd. Shekinah betekent letterlijk "de aanwezigheid" of "de inwoning" van God. Zij is de goddelijke kracht die zich manifesteert in de wereld, in de natuur, in de geschiedenis en in het hart van elke gelovige. Zij is ook degene die lijdt met het volk Israël in ballingschap, en die hoopt op verlossing.
  • De Hogepriesteres staat ook voor het mysterie van God, dat in de kabbala Ein Sof wordt genoemd. Ein Sof betekent letterlijk "het oneindige" of "het grenzeloze". Het is de naam die gegeven wordt aan God in zijn meest verborgen en onkenbare essentie. Ein Sof is de bron van alle sefirot, maar overstijgt ze ook. Ein Sof is de ultieme werkelijkheid, die niet te beschrijven of te bevatten is.
  • De Hogepriesteres staat tenslotte ook voor het pad van inwijding, dat in de kabbala de merkava wordt genoemd. Merkava betekent letterlijk "de wagen" of "het voertuig". Het is de naam die gegeven wordt aan de mystieke ervaring van het opstijgen naar de hemel, waar men de troon van God en de engelen kan aanschouwen. De merkava is een gevaarlijk en moeilijk pad, dat alleen toegankelijk is voor de meest zuivere en toegewijde zielen. De Hogepriesteres is degene die dit pad heeft bewandeld, en die als gids kan dienen voor anderen die hetzelfde willen doen.