Wat betekent de Sterkte
(la Force) Tarot Kaart?

Er niet bang van


Vraag: Waar ben je niet (meer) bang van? Wat kan je niet (meer) bedreigen? Wat durf je volledig aan? Wat is het dat je rust niet (meer) kan verstoren?


1. Algemene betekenis / Tarot de Marseille

De Sterkte kaart in de Tarot de Marseille is een van de meest verfijnde kaarten in het Tarotspel. Het vertegenwoordigt een hoger niveau van bewustzijn dat verantwoordelijkheid neemt om jezelf en je wereld te beheersen.

Op de kaart zie je een vrouw die een leeuw op zijn voorhoofd en onderkaak aait onder een gouden hemel. Ze staan in een groen landschap en de koning van de beesten wordt getemd door de zachte aai van de vrouw. Boven haar hoofd zweeft een lemniscaat (weergegeven als ∞), het teken van oneindigheid, wat het symbool is van mogelijkheden en zelfbeheersing.

De vrouw op de kaart is bezig het woeste beest te kalmeren. Ze heeft controle over zowel haar roofzuchtige instincten als de chaos van het leven in het wild. Haar beheersing van het dier geeft aan dat ze meer dan alleen zichzelf heeft veroverd en controle uitoefent over aspecten in de wereld om haar heen.

De betekenis van de kaart kan variëren afhankelijk van de positie. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar het beheersen van uw omstandigheden in het verleden, of leren hoe u uw wereld moet besturen in het heden.


2. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky is een Chileense-Franse filmmaker en tarotexpert, die een diepe interesse heeft in de symboliek en de psychologie van de tarot. Hij heeft de tarot van Marseille bestudeerd en gerestaureerd, en zijn eigen interpretatie gegeven aan de 78 kaarten. Hij beschouwt de tarot als een instrument voor zelfkennis, genezing en creativiteit.

Volgens Jodorowsky betekent de tarotkaart van de Sterkte dat de persoon die hem trekt zijn of haar innerlijke kracht moet gebruiken om de obstakels en uitdagingen in het leven te overwinnen. De kaart toont een vrouw die de bek van een leeuw opent, wat wijst op het beheersen van de dierlijke instincten en het transformeren van de woede in liefde. De vrouw draagt een hoed in de vorm van een oneindigheidsteken, wat duidt op de verbinding met het hogere bewustzijn en de eeuwige cyclus van het leven. De kaart staat ook voor harmonie tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect van de psyche, die leiden tot een balans tussen het bewuste en het onbewuste.

Jodorowsky ziet in deze kaart een boodschap van moed, zelfvertrouwen, geduld en wilskracht. Hij zegt dat deze kaart ons leert om onze angsten onder ogen te zien, onze passies te beheersen, onze emoties te uiten en onze creativiteit te ontketenen. Hij zegt ook dat deze kaart ons uitnodigt om onze eigen leeuw te vinden, dat wil zeggen ons ware zelf, dat verschilt van ons ego of ons sociale masker. Hij zegt dat deze kaart ons aanspoort om onze eigen weg te volgen, zonder ons te laten beïnvloeden door externe druk of verwachtingen. Hij zegt dat deze kaart ons inspireert om onze eigen sterkte te ontdekken en te ontwikkelen, die voortkomt uit onze liefde voor onszelf en voor anderen. 


3. Carl Jung en de Archetypes

Carl Jung was een beroemde Zwitserse psychiater en psycholoog die de theorie van het collectief onbewuste en de archetypen ontwikkelde. Hij geloofde dat elke persoon een uniek potentieel heeft om zichzelf te realiseren en te integreren, een proces dat hij individuatie noemde. Een van de stappen van individuatie is het overwinnen van de ongetemde kant van het zelf, die Jung de schaduw noemde.

De schaduw is het aspect van de persoonlijkheid dat bestaat uit de onderdrukte, onbewuste of ongewenste eigenschappen, impulsen, emoties en instincten die niet passen bij het bewuste zelfbeeld of het sociale masker. De schaduw kan zich manifesteren als woede, angst, schaamte, jaloezie, agressie, lust, hebzucht, luiheid, etc. De schaduw kan ook positieve kwaliteiten bevatten die niet worden erkend of ontwikkeld door het ego. De schaduw is vaak het resultaat van de conditionering, de opvoeding, de cultuur en de verwachtingen van anderen.

Volgens Jung is het overwinnen van de ongetemde kant van het zelf geen gemakkelijke taak, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor de psychologische groei en de spirituele ontwikkeling. Het overwinnen van de schaduw betekent niet dat men deze moet vernietigen of ontkennen, maar dat men deze moet erkennen, accepteren en integreren in het bewuste zelf. Dit kan worden gedaan door middel van introspectie, zelfonderzoek, droomanalyse, meditatie, kunst, therapie of andere methoden die helpen om het onbewuste materiaal naar boven te brengen en te verwerken. Door dit te doen, kan men zijn of haar innerlijke conflicten oplossen, zijn of haar energie bevrijden, zijn of haar creativiteit vergroten en zijn of haar authenticiteit herstellen.

Een beroemd citaat van Jung over het overwinnen van de ongetemde kant van het zelf is: “Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.” Dit betekent dat men alleen ware wijsheid en vrede kan bereiken door zijn of haar schaduw onder ogen te zien en te transformeren in een bron van kracht en licht.


4. In het boeddhisme

De boeddha zei veel over het overwinnen van de zelf, dat hij beschouwde als een illusie die de oorzaak is van het lijden. Volgens de boeddha bestaat het zelf niet als een onveranderlijke, onafhankelijke en permanente entiteit, maar als een verzameling van vijf aggregaten: vorm, gevoel, perceptie, mentale formaties en bewustzijn. Deze aggregaten zijn onderhevig aan verandering, afhankelijk van oorzaken en omstandigheden, en hebben geen intrinsieke aard of essentie.

Om het zelf te overwinnen, moet men inzien dat het zelf leeg is van inherent bestaan, en dat het vastklampen aan het zelf leidt tot gehechtheid, begeerte, haat, onwetendheid en andere vergiften van de geest. Men moet ook inzien dat het zelf niet gescheiden is van alle andere wezens en verschijnselen, maar verbonden is met hen door onderlinge afhankelijkheid. Het is het daarom waard mededogen te ontwikkelen voor alle levende wezens en streven naar hun welzijn.

Een van de methoden die de boeddha onderwees om het zelf te overwinnen, is de meditatie op de ademhaling (anapanasati). Deze meditatie helpt om de geest te kalmeren, te concentreren en te zuiveren van verstoringen. Door zich bewust te zijn van de in- en uitademing, kan men zich realiseren dat de ademhaling niet het zelf is, maar een proces dat afhankelijk is van vele factoren. Door deze realisatie kan men ook inzien dat alle andere aspecten van het zelf ook niet het zelf zijn, maar processen die afhankelijk zijn van vele factoren. Zo kan men geleidelijk de illusie van het zelf doorbreken en de werkelijkheid zien zoals die is.

Een ander citaat van de boeddha over het overwinnen van het zelf is: “Het is beter jezelf te overwinnen dan duizend anderen te verslaan. De overwinning op jezelf is de grootste overwinning.” Dit betekent dat men meer waarde moet hechten aan het beheersen van zijn of haar eigen geest dan aan het verslaan van externe vijanden. Het beheersen van de eigen geest is moeilijker dan het beheersen van anderen, maar ook waardevoller en duurzamer. Het beheersen van de eigen geest leidt tot innerlijke vrede, wijsheid en geluk.


5. In het taoisme

Om de zelf te overwinnen, helpt het niet zich te verzetten tegen de stroom van de dingen, het is eerder aangeraden mee te bewegen met verandering zonder forceren: wu wei, de moeiteloze actie die voortkomt uit een innerlijke rust en eenheid met de Tao. Dit leidt tot een staat van zuiverheid, balans, gezondheid en onsterfelijkheid.


6. In het confucianisme

Confucius was een Chinese filosoof die veel nadruk legde op de moraal, zowel tussen mensen als binnen de structuur van de staat. Hij geloofde dat een deugdzaam leven gebaseerd moest zijn op menselijke principes van wederzijds respect en goed gedrag. Hij onderwees ook dat men zich moest onthouden van verleidingen en onfatsoenlijke dingen, die de harmonie en de orde in de samenleving zouden verstoren.

Een van de uitspraken van Confucius over het overwinnen van verleidingen en onfatsoenlijke dingen is: “Vergeet verwondingen, vergeet nooit vriendelijkheden.”

Dit betekent dat men niet wrok moet koesteren tegenover degenen die hem of haar kwaad hebben gedaan, maar dat men altijd dankbaar moet zijn voor degenen die hem of haar goed hebben behandeld. 

Een andere uitspraak van Confucius over het overwinnen van verleidingen en onfatsoenlijke dingen is: “Vraag veel van jezelf, en weinig van anderen."


7. In de kabala

De tarotkaart van de sterkte heeft een plaats in de kabbala, een mystieke traditie van het jodendom die zich bezighoudt met de aard en het doel van het bestaan. De kabbala leert dat er tien sefirot zijn, die de emanaties of attributen van God zijn, en 22 paden die de sefirot met elkaar verbinden. De 22 paden komen overeen met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet en de 22 kaarten van de Grote Arcana in de tarot.

De tarotkaart van de sterkte wordt geassocieerd met het elfde pad, dat loopt tussen de sefirot Chesed (Genade) en Geburah (Strengheid). Dit pad wordt ook wel het pad van de Leeuw genoemd, omdat het wordt geregeerd door het sterrenbeeld Leeuw. Het pad van de Leeuw symboliseert de kracht die voortkomt uit de balans tussen genade en strengheid, tussen liefde en wil, tussen passie en discipline. Het is de kracht die nodig is om de dierlijke instincten te beheersen en te transformeren in spirituele energie. Het is ook de kracht die nodig is om het ego te overwinnen en zich te verenigen met het hogere zelf.

De tarotkaart van de sterkte toont een vrouw die de bek van een leeuw opent, wat wijst op het beheersen van de dierlijke instincten en het transformeren van de woede in liefde. De vrouw draagt een hoed in de vorm van een oneindigheidsteken, wat duidt op de verbinding met het hogere bewustzijn en de eeuwige cyclus van het leven. De kaart staat ook voor harmonie tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect van de psyche, die in de kabbala worden aangeduid als Shekinah (Goddelijke Aanwezigheid) en Tiferet (Schoonheid). Door deze aspecten te integreren, kan men een balans bereiken tussen het bewuste en het onbewuste, en een verbinding maken met Kether (Kroon), de hoogste sefira die de essentie van God vertegenwoordigt.


8. Rider Waite / Thot Tarot

De kaart van de sterkte heeft een verschillende betekenis in de Rider Waite en Thoth Tarot. In de Rider Waite Tarot, die gebaseerd is op de traditionele symboliek en interpretatie van Arthur Edward Waite, staat de kaart voor het beheersen van de dierlijke instincten en het transformeren van de woede in liefde. De kaart toont een vrouw die de bek van een leeuw opent, wat wijst op het temmen van het dierlijke in de mens. De vrouw draagt een hoed in de vorm van een oneindigheidsteken, wat duidt op de verbinding met het hogere bewustzijn en de eeuwige cyclus van het leven. De kaart staat ook voor harmonie tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect van de psyche, die leiden tot een balans tussen het bewuste en het onbewuste.

In de Thoth Tarot, die gebaseerd is op de esoterische en occulte kennis van Aleister Crowley, staat de kaart voor het overwinnen van de angst en het aangaan van uitdagingen. De kaart toont een vrouw die een leeuw berijdt, wat wijst op het overmeesteren van het dierlijke in de mens. De vrouw draagt een kroon met zes stralen, wat duidt op de verbinding met het goddelijke en de zes sefirot van de kabbala. De kaart staat ook voor moed, zelfvertrouwen, geduld en wilskracht, die leiden tot een staat van kracht en macht.