Wat betekent de Keizerin
(l'Imperatrice) Tarot Kaart?

Erin opgaan.


Vraag: Wat is het waar je je altijd een plezier mee kan doen? Wat voedt er jou? Wat is het dat je jezelf toestaat om van te genieten zonder inhouden? Wat is voor jou een groot cadeau? Wat in je leven gaat als gesmeerd en zonder zorgen? Waarin kan je opgaan?

1. In de Tarot de Marseille

De Keizerin in de Tarot de Marseille is een kaart die de vrouwelijke macht, vruchtbaarheid, creativiteit en overvloed symboliseert. Ze wordt soms ook ‘La Grande Mère’ genoemd, omdat ze verbonden is met de natuur, de moeder, de geliefde en het leven. Ze draagt een kroon met een adelaar, die haar intuïtie en wijsheid vertegenwoordigt. Ze zit op een troon met het symbool van Venus, de planeet van de liefde en schoonheid

De moderne betekenis van de Keizerin is vergelijkbaar met die van de Tarot de Marseille, maar met meer nadruk op haar artistieke en spirituele kant. Ze staat voor groei en ontwikkeling op alle niveaus: lichamelijk, geestelijk en verstandelijk. Ze is een bron van inspiratie en ideeën, en ze kan haar creativiteit uiten in verschillende vormen. Ze is ook een zorgzame en koesterende moeder, die haar liefde geeft zonder voorwaarden. Ze is in harmonie met zichzelf, de natuur en het universum.


2. In de Rider Waite en Thot Tarot

De Keizerin in de Rider Waite en Thoth tarot heeft een vergelijkbare betekenis als in de Tarot de Marseille, maar met enkele nuances. In de Rider Waite tarot staat de Keizerin voor intelligentie, onderscheidingsvermogen en intuïtie. Ze is een charmante, elegante en soms rijke vrouw, die ook negatieve kanten kan hebben, zoals hoogmoedigheid, ijdelheid, verleiding, onvervulde wensen, oppervlakkigheid en roddels. Ze zit op een troon met het symbool van Venus, omringd door graan en een rivier. Ze draagt een kroon met twaalf sterren, die de tekens van de dierenriem symboliseren. Ze is in harmonie met de natuur en de kosmos, en staat voor groei, ontwikkeling, creativiteit en vruchtbaarheid.

In de Thoth tarot staat de Keizerin voor het vrouwelijke aspect van het goddelijke, dat zich manifesteert in de materiële wereld. Ze is de moeder van alle levende wezens, en de bron van alle vormen. Ze is ook de koningin van de hemel, die regeert over de planeten en sterren. Ze draagt een kroon met drie niveaus, die haar drievoudige natuur aangeven: maagd, moeder en oudere vrouw. Ze houdt een schild vast met het symbool van Venus, dat haar verbinding met de liefde en schoonheid laat zien. Ze zit op een troon met een adelaar en een leeuw, die haar kracht en wijsheid vertegenwoordigen. Ze is in balans met zichzelf en het universum, en staat voor inspiratie, ideeën, expressie en overvloed.


3. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Volgens Alejandro Jodorowsky, een bekende tarotmeester en filmmaker, is de Keizerin in de Tarot de Marseille een kaart die de scheppende kracht van het vrouwelijke principe uitdrukt. Ze is de moeder van alle vormen, de bron van het leven, de kunst en de magie. Ze is verbonden met de godin Isis, die de wijsheid en de liefde belichaamt. Ze draagt een kroon met een adelaar, die haar visie en haar vermogen om te transcenderen symboliseert. Ze zit op een troon met het symbool van Venus, dat haar schoonheid en haar aantrekkingskracht laat zien. Ze houdt een scepter vast met een bol, die haar macht en haar invloed op de materiële wereld aangeeft.

Jodorowsky benadrukt dat de Keizerin niet alleen een passieve ontvanger is, maar ook een actieve schepper. Ze is niet onderworpen aan de Keizer, maar ze is zijn gelijke en zijn partner. Ze is niet alleen moeder, maar ook minnares en heks. Ze is niet alleen vruchtbaar, maar ook creatief en inventief. Ze is niet alleen aards, maar ook hemels .


4. Carl Jung / Archetypes / Individuatie

Volgens Carl Jung, een beroemde Zwitserse psychiater en grondlegger van de analytische psychologie, is de Keizerin een archetype dat deel uitmaakt van het collectieve onbewuste. Een archetype is een oerbeeld of een universeel symbool dat de menselijke ervaringen en emoties weerspiegelt. De Keizerin staat voor het vrouwelijke principe, de moeder, de vruchtbaarheid, de creativiteit en de natuur. Ze is ook verbonden met het anima, het vrouwelijke aspect van de mannelijke psyche.

Jung geloofde dat de menselijke persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen, die hij complexen noemde. Een van deze complexen is het zelf, dat het centrum en het doel van de psyche is. Het zelf is het resultaat van een proces dat individuatie wordt genoemd, dat wil zeggen de integratie en harmonisatie van alle aspecten van de psyche, inclusief het bewuste en het onbewuste, het ego en het archetype, het mannelijke en het vrouwelijke.

De Keizerin kan gezien worden als een symbool van dit proces, omdat ze de vereniging van tegenstellingen belichaamt. Ze is zowel aards als hemels, zowel moeder als minnares, zowel schepper als vernietiger. Ze is in balans met zichzelf en met het universum.


5. Boeddhisme

De kaart van de Keizerin kan op sommige punten vergeleken worden met het concept van de prajñāpāramitā (de volmaakte wijsheid) in het boeddhisme. De prajñāpāramitā is de moeder van alle boeddha’s, die de leegte (śūnyatā) van alle verschijnselen openbaart. Ze wordt soms afgebeeld als een godin, die een boek of een lotus vasthoudt. Ze symboliseert de creativiteit, de intuïtie, de inspiratie en de vruchtbaarheid van de geest. Ze is ook verbonden met de godin Tārā, die de vrouwelijke manifestatie van de compassie (karuṇā) van alle boeddha’s is. Ze wordt vereerd als een beschermster, een gids en een redder. Ze heeft verschillende kleuren en vormen, afhankelijk van haar functie en attributen.


6. Taoïsme

De kaart van de Keizerin in de Tarot de Marseille kan ook gerelateerd worden aan het taoïsme, een Chinese mystieke, filosofische en religieuze stroming, die gebaseerd is op de leer van Laozi. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en de eenwording met de Tao, de bron, de weg en het doel van alles. De teksten Daodejing, Zhuangzi en Liezi vormen de basis van het taoïsme.

De keizerin in de Tarot de Marseille symboliseert de vrouwelijke macht, vruchtbaarheid, creativiteit en overvloed. Ze is verbonden met de natuur, de moeder, de geliefde en het leven. Ze draagt een kroon met een adelaar, die haar intuïtie en wijsheid vertegenwoordigt. Ze zit op een troon met het symbool van Venus, de planeet van de liefde en schoonheid.

In het taoïsme wordt het vrouwelijke principe geassocieerd met het yin, dat staat voor passiviteit, duisternis, koude, vochtigheid en aarde. Het yin is echter niet inferieur of ondergeschikt aan het mannelijke principe, het yang, dat staat voor activiteit, licht, warmte, droogte en hemel. Het yin en het yang zijn complementair en interafhankelijk, en vormen samen een dynamische eenheid. Het yin en het yang zijn ook voortdurend in beweging en verandering, volgens de cycli van de natuur.

De keizerin kan dus gezien worden als een uitdrukking van het yin-aspect van de Tao, dat zich manifesteert in de materiële wereld. Ze is de moeder van alle vormen, de bron van het leven, de kunst en de magie. Ze is ook in harmonie met het yang-aspect van de Tao, dat zich manifesteert in de spirituele wereld. Ze is niet alleen aards, maar ook hemels.

Het taoïsme kent ook verschillende godinnen, die aspecten van het vrouwelijke principe belichamen. Een voorbeeld is Xiwangmu (de Koningin-Moeder van het Westen), die heerst over het paradijselijke eiland Kunlun , waar ze onsterfelijke perziken kweekt. Ze wordt soms afgebeeld als een mooie vrouw met een luipaardstaart en tijgertanden, of als een oude vrouw met een jaden gezicht. Ze is zowel een schepper als een vernietiger.

Een ander voorbeeld is Mazu (de Godin van de Zee), die oorspronkelijk een boeddhistische non was die wonderen kon verrichten. Ze wordt vereerd als een beschermster van zeelieden, vissers en reizigers. Ze wordt meestal afgebeeld als een vriendelijke vrouw in rode kleding, die op een lotus zit of op een draak rijdt.


7. Confucianisme

Confucius zocht in voortdurende studie, zelfontplooing en cultivatie van innerlijke deugden naar authenticiteit, rechtvaardigheid en waardigheid.

De tarotkaart van de keizerin staat symbool voor de overvloed en vruchtbaarheid die voortvloeit uit liefde. Liefde die zonder voorbehoud gegeven en in liefde ontvangen wordt. Daarmee staat de kaart ook voor scheppingskracht, aantrekkingskracht en de uiteindelijke vruchtbare oogst. De keizerin is de bron van al het leven en staat dan ook symbool voor kracht van de natuur, levendigheid, groei en de geboorte van iets nieuws.

Een mogelijke link tussen de tarotkaart van de keizerin en de leer van Confucius is het concept van ren (仁), dat vaak vertaald wordt als menselijkheid, benevolentie of mededogen. Ren is een van de belangrijkste deugden in het confucianisme, die inhoudt dat men zich gedraagt volgens de principes van liefde, rechtvaardigheid en harmonie. Ren impliceert ook een creatieve en vruchtbare relatie tussen hemel, aarde en mens . Net als de keizerin, die de verbinding tussen de kosmos en de natuur symboliseert, streeft een confuciaans persoon naar een harmonieuze interactie met alle aspecten van het bestaan.

Een keizerin die de confucianistische waarden volledig belichaamde is Wu Zetian (武則天), die leefde van 624 tot 705. Zij was de enige officiële keizerin in de geschiedenis van China, en regeerde over de Tang-dynastie en de Wu Zhou-dynastie. Wu Zetian was een intelligente, ambitieuze en talentvolle vrouw, die zich opwerkte van een concubine tot een machtige heerseres. Zij voerde veel hervormingen door op het gebied van bestuur, economie, cultuur, religie en buitenlandse betrekkingen. Zij bevorderde het confucianisme als de staatsideologie, en steunde ook het boeddhisme en het taoïsme. Zij stelde veel geleerden en ambtenaren aan op basis van hun verdiensten, en niet op hun afkomst of connecties. Zij stimuleerde de ontwikkeling van onderwijs, literatuur, kunst en wetenschap. Zij breidde het grondgebied van China uit naar het westen en het zuiden, en onderhield vreedzame relaties met andere landen. Zij zorgde voor welvaart en stabiliteit in haar rijk, en werd gerespecteerd en geliefd door haar onderdanen.


8. Kabbala

Volgens de Qabbalah bestaat er een levensboom, die tien sferen of emanaties van God weergeeft, die verbonden zijn door 22 paden. De tarotkaart van de keizerin wordt geassocieerd met het derde pad, dat loopt tussen Binah (het begrip) en Chokmah (de wijsheid). Dit pad wordt ook wel Daleth genoemd, naar de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet. Daleth betekent “deur” en verwijst naar de doorgang tussen het goddelijke en het geschapene, tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen het actieve en het passieve. De keizerin symboliseert dan ook de vruchtbare moeder, die het leven schenkt aan alles wat bestaat. Zij is de belichaming van de goddelijke liefde, die zich manifesteert in de natuur en in de kunst. Zij is ook de bron van inspiratie, creativiteit en schoonheid. Zij vertegenwoordigt het vrouwelijke principe, dat complementair is aan het mannelijke principe van de keizer.