Ermee inzitten.


Vraag: Waar zit je mee in? Welk onrust kriebelt er in jouw binnenste? Waar voel je je ongemakkelijk bij?

Wat begrijp je niet helemaal en dat stoort je?

1. Algemene betekenis / Tarot de Marseille

De tarotkaart van de maan is een symbool van intuïtie, dromen, mysterie en het onderbewuste. Het betekent dat je een tijd doormaakt van verhoogde gevoeligheid en psychische vermogens. Het spoort je aan om je instincten te vertrouwen en naar je innerlijke stem te luisteren. De maan verlicht het pad naar zelfontdekking en moedigt je aan om je verlangens, angsten en fantasieën te verkennen.

In de Tarot de Marseille wordt de maan afgebeeld als een halve maan met een gezicht dat elders kijkt. Het straalt oranje en rode stralen uit die de oude wijsheid en de vruchtbaarheid van het vrouwelijke principe vertegenwoordigen. Onder de maan staan twee dieren, die honden of wolven kunnen zijn, of een combinatie van beide. Ze kijken naar de maan, huilen en eten de kleurdruppels die het uitstoot. Ze kunnen broers zijn, kinderen die wachten op hun moeder om hen te voeden, of rivalen die elkaar uitdagen. De dieren staan voor de instinctieve en dierlijke kant van de menselijke natuur. Tussen de dieren zijn er twee torens, die de grenzen en beperkingen van de materiële wereld aangeven.

Volgens Alejandro Jodorowsky, een bekende tarotmeester en filmmaker, is de maan een kaart van transformatie en metamorfose. Hij zegt dat de maan ons leert om onze schaduwkant te accepteren en te integreren, om onze angsten onder ogen te zien en te overwinnen, en om onze creativiteit en verbeelding te ontketenen. Hij zegt ook dat de maan ons uitnodigt om ons bewustzijn te verruimen en ons te verbinden met het goddelijke vrouwelijke.


2. Carl Jung en de Archetypes

Carl Jung was een van de grondleggers van de analytische psychologie en had een grote interesse in symbolen en archetypen. Een van zijn grootste bijdragen aan de theorie van de psyche was die van de archetypale beelden en het collectieve onbewuste, dat is de basis waaruit de tarot put.

De Maan is een van de kaarten van de Grote Arcana, die de belangrijkste archetypen van transformatie vertegenwoordigen. De Maan staat voor je angsten en illusies en komt vaak naar voren als je angst projecteert in je heden en je toekomst, gebaseerd op je verleden. Je kunt een pijnlijke herinnering hebben die emotionele stress veroorzaakte, en in plaats van met de emoties om te gaan, heb je ze diep in je onderbewustzijn geduwd. De Maan biedt een deuropening naar het onbewuste, een enge plek waar wijsheid verblijft.

Jung maakte gebruik van de enantiodromia, een Griekse term die in de heraclitische filosofie wordt geïmpliceerd, wat betekent: “dat wat zijn tegendeel wordt”. Op een bepaalde manier is dit het eeuwige proces van beweging, dat nodig is voor een goede psychische gezondheid. De Zon moet veranderen in de Maan; het is het ritme van het leven, waarin de alchemie ligt.

Jung associeerde de Maan ook met het anima-archetype, dat het vrouwelijke aspect van de mannelijke psyche vertegenwoordigt. Het anima-archetype kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de persoon. Een van deze vormen is die van de Oude Geleerde Dochter, die Jung ontmoette in zijn actieve verbeelding. Zij was een mooi jong meisje dat hem leidde naar een bibliotheek vol oude boeken. Zij bood hem veel te leren aan. Zij was verbonden met de tarotkaart De Maan, die Jung zag als een symbool van het onbewuste.


3. In het boeddhisme

Het concept van het onderbewuste is niet eenduidig gedefinieerd in het boeddhisme, maar er zijn wel verschillende termen en concepten die er betrekking op hebben. Een van de belangrijkste termen is alaya-vijnana, wat letterlijk “opslagbewustzijn” betekent. Dit is een soort basisbewustzijn dat alle indrukken en ervaringen van het leven opslaat en de bron is van de wedergeboorte. Het alaya-vijnana is vergelijkbaar met het onderbewuste in de psychologie, omdat het de diepste laag van de geest is die niet direct toegankelijk is voor het gewone bewustzijn.

Alaya-vijnana is een belangrijk concept in de Yogacara-school van het Mahayana-boeddhisme. Het betekent letterlijk “opslagbewustzijn” en het is de basis of de grondslag van alle andere bewustzijnen. Het alaya-vijnana bevat alle indrukken en ervaringen van ons leven, die de zaden (bija) vormen van onze toekomstige karma in dit leven en in het volgende na de wedergeboorte. Het alaya-vijnana vormt ook de basis van onze persoonlijkheid en onze illusies over de werkelijkheid.

Het alaya-vijnana is niet hetzelfde als het gewone bewustzijn (vijnana) dat we hebben als we waarnemen, denken of voelen. Het is ook niet hetzelfde als het verontreinigde mentale bewustzijn (klistamanovijnana) dat ons een vals gevoel van zelf geeft. Het is ook niet hetzelfde als de wijsheid (prajna) die ons de ware aard van de werkelijkheid laat zien, die leeg is van inherent bestaan.

Het alaya-vijnana is een soort basisbewustzijn dat altijd aanwezig is, zelfs als we slapen of in een coma zijn. Het is niet onderhevig aan verandering of verstoring, maar het wordt wel beïnvloed door onze acties en intenties. Het alaya-vijnana kan worden gezuiverd en getransformeerd door middel van ethiek, concentratie en wijsheid, zodat we bevrijd kunnen worden van het lijden dat wordt veroorzaakt door onze onwetendheid en gehechtheid.

Vanuit alaya-vijnana kunnen we het concept van Manas ook begrijpen. Manas is een belangrijk aspect van de boeddhistische psychologie, dat ons helpt om onze geest en ons lijden te begrijpen. 

  • Manas is een soort mentale activiteit die zich baseert op het opslagbewustzijn (alaya-vijnana) en zich identificeert met een vals gevoel van zelf. Manas is verantwoordelijk voor de illusies en verwarringen die ons lijden veroorzaken.
  • Manas is nauw verbonden met onze wilskracht, onze intenties en onze acties. Als we iets willen, denken we erover na en handelen we ernaar. Onze wilskracht wordt beïnvloed door onze gewoonten, onze neigingen en onze emoties.
  • Manas is niet hetzelfde als wijsheid (prajna). Wijsheid is het vermogen om de ware aard van de werkelijkheid te zien, die leeg is van inherent bestaan. Wijsheid kan ons bevrijden van het lijden dat wordt veroorzaakt door Manas.
  • Manas kan worden getraind en getransformeerd door middel van ethiek, concentratie en wijsheid. Ethiek houdt in dat we ons onthouden van schadelijke acties en positieve acties cultiveren. Concentratie houdt in dat we onze geest kalmeren en focussen op een object of een onderwerp. Wijsheid houdt in dat we de dingen zien zoals ze zijn, zonder gehechtheid of afkeer.
  • Manas kan worden vergeleken met een aap die van tak naar tak springt, altijd onrustig en ontevreden. Wijsheid kan worden vergeleken met een olifant die kalm en stabiel is, zonder afleiding of verstoring. De Boeddha heeft ons de methoden gegeven om onze aap-geest te temmen en onze olifant-geest te ontwikkelen.


4. In het taoïsme

Het taoïsme heeft geen exact equivalent van het concept van het onderbewuste zoals Carl Jung dat definieerde, maar het heeft wel enkele ideeën die er betrekking op hebben. Een daarvan is het concept van xin, dat meestal wordt vertaald als “hart” of “geest”. Xin is het centrum van de menselijke psyche, waar emoties, gedachten, intuïties en morele oordelen worden gegenereerd. Xin is ook de zetel van de oorspronkelijke natuur (xing), die de inherente goedheid en wijsheid van de mens weerspiegelt.

Een ander concept dat relevant is voor het onderbewuste is het concept van yuan, dat meestal wordt vertaald als “oorsprong”, “bestemming” of “affiniteit”. Yuan is een soort kosmische kracht die mensen en dingen met elkaar verbindt volgens een mysterieus plan. Yuan kan worden gezien als een manifestatie van de Tao, de ultieme realiteit en bron van alles. Yuan kan ook worden ervaren als een innerlijke stem of een intuïtief gevoel dat ons leidt naar onze ware roeping.

De Yuan Shen is een term uit het taoïsme die het oorspronkelijke of ware spirituele lichaam van een persoon betekent. Het is de essentie of de kern van het wezen, die verbonden is met de Tao, de ultieme realiteit en bron van alles. De Yuan Shen is niet hetzelfde als de gewone ziel of geest, die beïnvloed wordt door emoties, gedachten, karma en illusies. De Yuan Shen is de zuivere en onveranderlijke natuur van de persoon, die voorbij gaat aan de dood en de wedergeboorte.

De Yuan Shen kan worden gezien als het doel of de bestemming van de taoïstische cultivatie, die bestaat uit het zuiveren, transformeren en verfijnen van de drie schatten: jing (vitaliteit), qi (energie) en shen (geest). 5. In confucianisme

Confucius heeft niet veel gezegd over intuïtie, dromen of mysterie, maar hij heeft wel enkele ideeën gegeven die er betrekking op hebben. Een daarvan is het concept van yi (義), dat meestal wordt vertaald als “rechtvaardigheid”, “moraliteit” of “juistheid”. Yi is de deugd die de juiste actie bepaalt in elke situatie, volgens de principes van de hemel en de menselijkheid.Yi kan worden ontwikkeld en gecultiveerd door middel van studie, reflectie, oefening en imitatie van wijze mensen1.Yi kan ook worden gezien als een soort intuïtie of innerlijk gevoel dat ons leidt naar het goede en het juiste2.

Een ander concept dat relevant is voor dromen of mysterie is het concept van ming (命), dat meestal wordt vertaald als “lot”, “bestemming” of “mandaat”. Ming is de wil van de hemel die ons leven bepaalt, en die we moeten respecteren en volgen. Ming kan worden gezien als een manifestatie van de Tao, de ultieme realiteit en bron van alles.Ming kan soms worden onthuld door middel van dromen, voortekenen of synchroniciteiten3.

Ik kan je meer vertellen over yi (義) en ming (命), twee belangrijke concepten in het confucianisme. Yi betekent rechtvaardigheid, moraliteit of juistheid. Yi houdt in dat men een morele houding heeft om goed te doen, en ook de intuïtie en de gevoeligheid om dat bekwaam te doen. Yi is verbonden met de confucianistische oriëntatie naar de cultivering van menselijkheid (ren) en rituele gepastheid (li). Yi kan worden ontwikkeld en gecultiveerd door middel van studie, reflectie, oefening en imitatie van wijze mensen.Yi kan ook worden gezien als een soort intuïtie of innerlijk gevoel dat ons leidt naar het goede en het juiste12.

Ming betekent lot, bestemming of mandaat. Ming is de wil van de hemel die ons leven bepaalt, en die we moeten respecteren en volgen. Ming kan worden gezien als een manifestatie van de Tao, de ultieme realiteit en bron van alles.Ming kan soms worden onthuld door middel van dromen, voortekenen of synchroniciteiten34.

Yi en ming zijn nauw met elkaar verbonden in het confucianisme. Yi is de manier om ons lot te vervullen volgens de principes van de hemel en de menselijkheid. Ming is de manier om onze rechtvaardigheid te testen volgens de uitdagingen en kansen die we tegenkomen. 

Confucius heeft een pragmatische en ethische visie op intuïtie, dromen en mysterie, die verschilt van de mystieke en symbolische visie van Carl Jung. Confucius beschouwt intuïtie niet als een verborgen laag of een verborgen gebied van de geest, maar als een integraal onderdeel van de hele psyche, die in verbinding staat met de hemel en de menselijkheid. Confucius beschouwt dromen en mysterie niet als een bron van openbaring of inspiratie, maar als een teken van de wil van de hemel, die we moeten accepteren en naleven. Confucius leert ons ook hoe we onze intuïtie kunnen cultiveren en benutten door middel van studie, oefening, rechtvaardigheid en mededogen.


6. Esoterische betekenis in Kabala, Rider Waite en Thot Tarot

In de Kabala wordt de tarotkaart “maan” wordt geassocieerd met de negende sefira, Yesod, die de basis of het fundament van de werkelijkheid is. Yesod is ook verbonden met de maan, die het licht van de zon reflecteert en de cycli van de tijd regelt. De tarotkaart “maan” symboliseert dus het onderbewuste, het droomleven, de illusies, de emoties en de instincten.

De Rider Waite tarotkaart “maan” toont een nachtelijk landschap met een maan, een kreeft, een hond, een wolf en twee torens. De tarotkaart “maan” betekent het betreden van het rijk van het onbewuste, waar men wordt geconfronteerd met zijn angsten, illusies en schaduwkanten. De tarotkaart “maan” nodigt uit tot introspectie, verbeelding, intuïtie en creativiteit.

De Thoth is een modern en complex tarot deck, dat in 1944 werd ontworpen door Aleister Crowley en Lady Frieda Harris. De Thoth gebruikt de tarot als een magisch en filosofisch systeem om de kosmische wetten en principes te onthullen. De Thoth combineert elementen uit de Kabbala, de astrologie, de alchemie, de mythologie en andere esoterische tradities. De tarotkaart “maan” toont een maan met vijftien stralen boven een poort met twee jakhalzen. De tarotkaart “maan” staat voor het mysterie, het onbekende, het irrationele en het chaotische. De tarotkaart “maan” daagt uit tot het overwinnen van de angst voor het duister, het loslaten van de illusies en het ontwaken van de innerlijke visie.