Wat betekent de Magiër
(le bateleur) Tarot Kaart?

Ermee spelen.


Vraag: Wat is kinderspel voor jou? Waardoor kan je het leven aan? Wat geeft je de kracht om alles te jongleren zonder probleem? 

1. In de Tarot de Marseille

De Magiër is een tarotkaart die deel uitmaakt van de Grote Arcana, de 22 troeven die de belangrijkste thema’s en levenslessen van het tarotspel vertegenwoordigen. De Magiër staat voor het vermogen om je eigen realiteit te creëren door je wilskracht, creativiteit en communicatie. Hij symboliseert ook het principe van “zo boven, zo beneden”, wat betekent dat de macrokosmos en de microkosmos met elkaar verbonden zijn en dat je innerlijke wereld je uiterlijke wereld beïnvloedt.

De oorsprong van de Magiër gaat terug tot de vroegste tarotspellen, zoals de Visconti-Sforza tarot uit de 15e eeuw. In deze versie wordt de Magiër afgebeeld als een goochelaar of een charlatan die op de markt zijn kunstjes vertoont. Hij heeft vier voorwerpen op zijn tafel die de vier elementen en de vier kleuren van de Kleine Arcana voorstellen: een stok (vuur), een munt (aarde), een beker (water) en een zwaard (lucht). Hij heet Le Bateleur in het Frans, Il Bagatto in het Italiaans en Der Gaukler in het Duits, wat allemaal verwijst naar zijn sluwheid en bedrog.

In de moderne tarotspellen, zoals de Rider-Waite tarot uit 1910, is de Magiër veranderd in een meer positieve en spirituele figuur. Hij wordt gezien als een meester van de elementen, een geleider van energie en een manifestator van zijn visie. Hij draagt een wit gewaad met een rode mantel, die zuiverheid en passie symboliseren. Hij heeft een hoed in de vorm van een lemniscaat, het teken van oneindigheid en eeuwigheid. Hij houdt een staf in zijn rechterhand, die naar de hemel wijst, en wijst met zijn linkerhand naar de aarde, wat aangeeft dat hij een brug vormt tussen het hogere en het lagere. Hij heeft ook een slangengordel om zijn middel, die de cyclus van leven en dood voorstelt. Op zijn tafel liggen nog steeds de vier symbolen van de elementen, maar nu in een meer verfijnde vorm: een kelk, een zwaard, een staf en een pentakel. Hij heet The Magician in het Engels, Le Magicien in het Frans en Il Mago in het Italiaans, wat allemaal verwijst naar zijn kracht en wijsheid.

De betekenis van de Magiër in de Tarot de Marseille is dus anders dan die in de moderne tarotspellen. De Magiër in de Tarot de Marseille is meer gericht op het uiterlijke, het materiële en het praktische aspect van het leven. Hij gebruikt zijn vaardigheden om zichzelf te vermaken of te verrijken, maar hij kan ook oneerlijk of onbetrouwbaar zijn. De Magiër in de moderne tarotspellen is meer gericht op het innerlijke, het spirituele en het creatieve aspect van het leven. Hij gebruikt zijn krachten om zichzelf te ontwikkelen of te verlichten, maar hij kan ook overmoedig of arrogant zijn. Beide versies van de Magiër hebben echter gemeen dat ze staan voor het potentieel dat in ieder mens schuilt om zijn eigen lot te bepalen.


2. Rider Waite / Thot Tarot

De betekenis van de Magiër in de Rider Waite en Thoth tarot is vergelijkbaar met die in de Tarot de Marseille, maar met enkele nuances. In de Rider Waite tarot is de Magiër een meer positieve en spirituele figuur, die zijn krachten gebruikt om zichzelf te ontwikkelen of te verlichten. Hij staat voor het vermogen om je eigen realiteit te creëren door je wilskracht, creativiteit en communicatie. Hij symboliseert ook het principe van “zo boven, zo beneden”, wat betekent dat de macrokosmos en de microkosmos met elkaar verbonden zijn en dat je innerlijke wereld je uiterlijke wereld beïnvloedt. Hij draagt een wit gewaad met een rode mantel, die zuiverheid en passie symboliseren. Hij heeft een hoed in de vorm van een lemniscaat, het teken van oneindigheid en eeuwigheid. Hij houdt een staf in zijn rechterhand, die naar de hemel wijst, en wijst met zijn linkerhand naar de aarde, wat aangeeft dat hij een brug vormt tussen het hogere en het lagere. Hij heeft ook een slangengordel om zijn middel, die de cyclus van leven en dood voorstelt. Op zijn tafel liggen nog steeds de vier symbolen van de elementen, maar nu in een meer verfijnde vorm: een kelk, een zwaard, een staf en een pentakel.

In de Thoth tarot is de Magiër een nog meer complexe en mysterieuze figuur, die zijn krachten gebruikt om zichzelf te transformeren of te transcenderen. Hij staat voor het vermogen om je eigen realiteit te manipuleren door je wilskracht, kennis en magie. Hij symboliseert ook het principe van “de wil tot macht”, wat betekent dat hij streeft naar het bereiken van zijn hoogste potentieel en het beheersen van zijn lot. Hij draagt een veelkleurig gewaad met een slangenhuid, die diversiteit en alchemie symboliseren. Hij heeft een kroon in de vorm van een lemniscaat, het teken van oneindigheid en eeuwigheid. Hij houdt een staf in zijn rechterhand, die naar de hemel wijst, en houdt een kelk in zijn linkerhand, die naar de aarde wijst, wat aangeeft dat hij een balans zoekt tussen het hogere en het lagere. Hij heeft ook een dolk om zijn middel, die de kracht van het woord voorstelt. Op zijn tafel liggen niet alleen de vier symbolen van de elementen, maar ook andere attributen die verwijzen naar verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid en werk: een gevleugelde bol, een gevleugelde schijf, een gevleugeld ei, een gevleugeld wiel, een gevleugelde slang, een gevleugeld oog en een gevleugeld hart.

De Magiër in de Rider Waite en Thoth tarot is dus meer gericht op het innerlijke, het spirituele en het creatieve aspect van het leven dan die in de Tarot de Marseille. De Magiër in de Rider Waite tarot is meer gericht op zelfontplooiing en harmonie, terwijl de Magiër in de Thoth tarot meer gericht is op zelftransformatie en macht. Beide versies van de Magiër hebben echter gemeen dat ze staan voor het potentieel dat in ieder mens schuilt om zijn eigen lot te bepalen.


3. Alejandro Jodorowsky

Volgens Alejandro Jodorowsky, een bekende tarotmeester en filmmaker, is de Magiër een kaart die de scheppende kracht van de mens uitdrukt. De Magiër is in staat om zijn gedachten, woorden en daden om te zetten in realiteit, door gebruik te maken van de vier elementen die op zijn tafel liggen. Hij is ook verbonden met het goddelijke, zoals blijkt uit het oneindigheidsteken boven zijn hoofd en de slang om zijn middel. De Magiër is een meester van de communicatie, zowel met zichzelf als met anderen. Hij weet hoe hij zijn ideeën moet overbrengen en hoe hij anderen moet beïnvloeden. Hij is ook een meester van de transformatie, zowel van zichzelf als van de wereld om hem heen. Hij is niet bang om te experimenteren en te innoveren.

Jodorowsky geeft ook een psychologische en spirituele interpretatie van de Magiër. Hij zegt dat de Magiër staat voor het bewuste ego, dat zich bewust is van zijn eigen identiteit en mogelijkheden. De Magiër is ook het centrum van de persoonlijkheid, dat alle andere aspecten van het zelf integreert en coördineert. De Magiër is ook het principe van de wil, dat de drijvende kracht is achter elke actie en creatie. De Magiër is ten slotte ook het principe van de magie, dat het vermogen is om de werkelijkheid te beïnvloeden door middel van symbolen, rituelen en intenties.

De betekenis van de Magiër volgens Jodorowsky is dus dat hij een kaart is die de menselijke potentie tot het uiterste benadrukt. De Magiër is een kaart die aangeeft dat je alles kunt bereiken wat je wilt, als je maar gelooft in jezelf en in je visie. De Magiër is een kaart die je uitnodigt om je eigen realiteit te creëren, door gebruik te maken van je talenten, je kennis en je intuïtie. De Magiër is een kaart die je inspireert om jezelf en de wereld om je heen te transformeren, door middel van je communicatie, je creativiteit en je magie.


4. Carl Jung

Volgens Carl Jung, een beroemde psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie, is de Magiër een van de twaalf archetypen die de fundamentele menselijke motieven van onze ervaring symboliseren. Een archetype is een universeel, mythisch personage dat in het collectieve onbewuste van mensen over de hele wereld woont. Het collectieve onbewuste is een laag van de psyche die bestaat uit de gedeelde herinneringen en beelden van de mensheid.

De Magiër staat voor het vermogen om je eigen realiteit te manipuleren door middel van je wilskracht, kennis en magie. Hij is een meester van de transformatie, zowel van zichzelf als van de wereld om hem heen. Hij streeft naar het bereiken van zijn hoogste potentieel en het beheersen van zijn lot. Hij is ook verbonden met het goddelijke, zoals blijkt uit het oneindigheidsteken boven zijn hoofd en de slang om zijn middel. Hij gebruikt symbolen, rituelen en intenties om de werkelijkheid te beïnvloeden.

De Magiër behoort tot de categorie van het Zelf, samen met de Held, de Minnaar en de Nar. Deze archetypen zijn gedreven om hun eigen identiteit te ontdekken en te uiten. Ze zoeken naar een balans tussen hun innerlijke en uiterlijke werelden. Ze zijn ook gericht op het vervullen van hun persoonlijke missie en visie.

De Magiër is ook gerelateerd aan het proces van individuatie, dat volgens Jung het doel is van de menselijke ontwikkeling. Individuatie is het proces waarbij een persoon zich bewust wordt van zijn ware zelf, dat verschilt van zijn ego of persoonlijkheid. Het ware zelf is een complex geheel dat alle aspecten van de psyche omvat, inclusief het bewuste, het onbewuste, het persoonlijke en het collectieve. Het ware zelf is ook verbonden met het goddelijke of het transcendente.

De Magiër helpt een persoon om zijn individuatie te bereiken door hem te leren hoe hij zijn eigen realiteit kan creëren en veranderen. De Magiër leert hem ook hoe hij in contact kan komen met zijn innerlijke wijsheid en intuïtie, die hem kunnen leiden naar zijn ware zelf. De Magiër stimuleert hem ook om zijn creativiteit en verbeelding te gebruiken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te realiseren.

De betekenis van de Magiër volgens Carl Jung is dus dat hij een archetype is dat de menselijke potentie tot het uiterste benadrukt. De Magiër is een archetype dat aangeeft dat je alles kunt bereiken wat je wilt, als je maar gelooft in jezelf en in je visie. De Magiër is een archetype dat je uitnodigt om je eigen realiteit te creëren en te transformeren, door gebruik te maken van je talenten, je kennis en je magie.


5. Boeddhisme

Het concept van de magiër is niet direct aanwezig in de leer van het boeddhisme, maar er zijn wel enkele aspecten die er enigszins mee te maken hebben. Een daarvan is het begrip siddhi, dat verwijst naar bovennatuurlijke of paranormale vermogens die sommige beoefenaars van meditatie zouden kunnen ontwikkelen. Deze vermogens omvatten bijvoorbeeld helderziendheid, telepathie, levitatie, onzichtbaarheid, het veranderen van vorm en het beheersen van de elementen. Volgens sommige boeddhistische teksten zou de historische Boeddha zelf over deze siddhi’s hebben beschikt en ze hebben gebruikt om zijn leer te verspreiden.

Een ander aspect dat verband houdt met het concept van de magiër is het gebruik van mantra’s, symbolen en rituelen in sommige vormen van boeddhisme, vooral in het tantrische boeddhisme. Tantra is een esoterische stroming die streeft naar de integratie van lichaam, geest en energie door middel van speciale technieken en praktijken. Een van deze technieken is het reciteren of visualiseren van mantra’s, heilige klanken of woorden die een bepaalde godheid of kwaliteit vertegenwoordigen. Een ander voorbeeld is het gebruik van mandala’s, complexe geometrische patronen die een kosmisch diagram voorstellen. Een derde voorbeeld is het uitvoeren van rituelen, zoals offerandes, initiaties en inwijdingen, die bedoeld zijn om de beoefenaar in contact te brengen met de goddelijke energie.

Deze aspecten van het boeddhisme zijn echter niet bedoeld om de werkelijkheid te manipuleren of te beheersen, zoals een magiër zou doen. Ze zijn eerder bedoeld om de beoefenaar te helpen om zijn eigen geest te zuiveren, te transformeren en te verlichten. Het uiteindelijke doel van het boeddhisme is niet om magische krachten te verwerven, maar om het lijden te overwinnen en het nirwana te bereiken. Bovendien wordt het gebruik van siddhi’s en tantra vaak gezien als een obstakel of een afleiding op het spirituele pad, omdat ze kunnen leiden tot gehechtheid, trots of misbruik. Daarom wordt er in het boeddhisme meer nadruk gelegd op ethiek, wijsheid en mededogen dan op magie.


6. Taoïsme

In het taoïsme is er sprake van divinatie, uitgevoerd door taoïstische priesters. Bovendien krijgt met spontaan bovennatuurlijke krachten door het volgen van de Tao, net zoals het concept van siddhis in het Boeddhisme. 

Divinatie in het taoïsme is een manier om te communiceren met het goddelijke, dat niet alleen bestaat uit hoorbare stemmen, maar ook uit subtiele intenties en tekens. Taoïsten geloven dat de ware communicatie met de goden niet gaat over het horen van stemmen, maar over het afstemmen op de Tao, de universele weg.Er zijn verschillende methoden en hulpmiddelen om deze heilige verbinding te bevorderen, zoals1:

  • Maanbekers en schelpbekers: Dit zijn traditionele hulpmiddelen die vaak worden gebruikt in taoïstische rituelen. Ze worden gevuld met water of wijn en vervolgens geschud om een antwoord te krijgen van de goden.
  • Munten: Munten, vooral die met duidelijke markeringen die yin en yang vertegenwoordigen, worden veel gebruikt in de I Ching, of het Boek der Veranderingen, een van de oudste Chinese teksten over divinatie. Door zes keer een munt te werpen, wordt een hexagram gevormd dat een bepaalde situatie of vraag weerspiegelt.
  • Speelkaarten: Hoewel niet traditioneel, hebben sommige moderne taoïstische beoefenaars het gebruik van speelkaarten voor divinatie aangepast. Ze gebruiken de vier kleuren om de vier elementen aan te duiden, en de getallen en figuren om de energieën en relaties te symboliseren.

Taoïstische priesters kunnen divinatie uitvoeren als onderdeel van hun diensten aan de gemeenschap, maar ook leken kunnen divinatie beoefenen als een manier om hun eigen spirituele pad te verkennen. Divinatie is geen exacte wetenschap, maar een kunst die intuïtie, interpretatie en vertrouwen vereist.


7. Confucianisme

Het concept van de magiër is niet direct aanwezig in de leer van het confucianisme, maar er zijn wel enkele aspecten die er enigszins mee te maken hebben. Een daarvan is het belang dat Confucius hechtte aan de studie van de oude teksten en rituelen, die hij beschouwde als bronnen van wijsheid en deugdzaamheid. Confucius was niet een blinde volgeling van de sociale normen en waarden van zijn tijd, maar een kritische onderzoeker die probeerde de oorspronkelijke betekenis en bedoeling van de traditie te achterhalen.Hij geloofde dat door het bestuderen en beoefenen van de oude teksten en rituelen, men zichzelf kon verbeteren en harmonie kon brengen in de samenleving.

Een belangrijk werk in de Chinese cultuur is de eerder vermelde "boek ver veranderingen", de yijing. Confucius was een groot bewonderaar van het Boek der Veranderingen en beschouwde het als een bron van wijsheid en morele leiding. Hij schreef tien commentaren op het boek, die bekend staan als de Tien Vleugels. Hier zijn enkele uitspraken van Confucius over het Boek der Veranderingen:

  • "Als ik nog vijftig jaar zou leven, zou ik mij wijden aan de studie van de Yijing, en dan zou ik misschien vrij zijn van grote fouten."
  • "De Yijing is een werk dat de principes van hemel en aarde, de wegen van de mensheid en de wetten van veranderingen omvat. Wie het kan begrijpen, kan regeren als een koning."
  • "De Yijing is niet alleen een boek om de toekomst te voorspellen, maar ook een boek om het hart te cultiveren. Wie het hart cultiveert, kan zichzelf transformeren en harmoniseren met de Tao."

Een ander aspect dat verband houdt met het concept van de magiër is het idee dat Confucius had over de rol van de junzi: de bewuste, zelfontplooide en ontwikkelde mens. De junzi is iemand die zich onderscheidt door zijn morele kwaliteiten, zoals menselijkheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, oprechtheid en wellevendheid. De junzi is ook iemand die zijn talenten en kennis gebruikt om anderen te helpen en te leiden. De junzi is dus een soort magiër die zijn eigen realiteit kan creëren en beïnvloeden door middel van zijn wilskracht, kennis en deugdzaamheid.

Deze aspecten van het confucianisme zijn echter niet bedoeld om de werkelijkheid te manipuleren of te beheersen, zoals een magiër zou doen. Ze zijn eerder bedoeld om de werkelijkheid te respecteren en te harmoniseren, zoals een wijze zou doen. Het doel van het confucianisme is niet om magische krachten te verwerven, maar om morele perfectie te bereiken en sociale orde te bevorderen. Bovendien wordt het gebruik van magie of bovennatuurlijke vermogens vaak gezien als een vorm van bedrog of kwaad in het confucianisme3. Daarom wordt er in het confucianisme meer nadruk gelegd op ethiek, wijsheid en menselijkheid dan op magie.