Betekenis van de Bekers in de Tarot de Marseille


 • Element: Water
 • Kwaliteit: Emotie, intuïtie
 • Sleutelwoorden: Liefde, relaties, gevoelens, verbinding, fantasie
 • Aas van Bekers: Nieuwe kansen, begin van een relatie, emotionele bevrijding
 • Twee van Bekers: Liefde, partnerschap, harmonie, verbinding
 • Drie van Bekers: Vreugde, vieren, succes, vriendschap
 • Vier van Bekers: Verveeldheid, stagnatie, teleurstelling, ontevredenheid
 • Vijf van Bekers: Verlies, verdriet, rouw, teleurstelling
 • Zes van Bekers: Nostalgie, herinneringen, vergeving, genezing
 • Zeven van Bekers: Fantasie, illusie, verwarring, keuzes maken
 • Acht van Bekers: Terugtrekking, loslaten, verandering van richting
 • Negen van Bekers: Tevredenheid, vervulling, geluk, welvaart
 • Tien van Bekers: Vreugde, geluk, tevredenheid, voltooiing
 • Page van Bekers: Intuïtie, creativiteit, fantasie, nieuwsgierigheid
 • Ridder van Bekers: Emotie, gevoeligheid, romantiek, avontuur
 • Koningin van Bekers: Compassie, intuïtie, verzorging, wijsheid
 • Koning van Bekers: Emoties beheersen, diepgang, stabiliteit, bescherming


Interpretatie van de Bekers volgens Jodorowsky

Jodorowsky legt veel nadruk op de symbolen in de kaarten. Hij ziet de kaarten van de Bekers als een reis door het onbewustzijn, met de Aas van Bekers als de bron van emoties en de Tien van Bekers als de ultieme staat van emotionele voltooiing.

De kaarten kunnen wijzen op onze innerlijke wereld, onze dromen, fantasieën en emoties. Ze kunnen ons ook helpen om onze gevoelens te begrijpen en te uiten.

Enkele sleutelbegrippen bij de interpretatie van de Bekers volgens Jodorowsky:

 • De stroom van emoties:De kaarten van de Bekers zijn als een rivier die voortdurend stroomt. Emoties komen en gaan, en het is belangrijk om ze te accepteren en te ervaren.
 • Het onbewustzijn:De kaarten van de Bekers kunnen ons toegang geven tot ons onbewustzijn, waar onze diepste gevoelens en verlangens verborgen liggen.
 • Creativiteit:De kaarten van de Bekers zijn gekoppeld aan creativiteit en fantasie. Ze kunnen ons inspireren om onze creativiteit te uiten en onze dromen te realiseren.
 • Genezing:De kaarten van de Bekers kunnen ons helpen om emotionele wonden te genezen en onszelf te bevrijden van negatieve emoties.


In het Boeddhisme

Emoties zijn een onvermijdelijk aspect van de menselijke ervaring. Ze worden beïnvloed door onszelf, onze omgeving en onze karma. Boeddhisme leert ons om onze emoties te observeren zonder oordeel, te erkennen dat ze er zijn, zonder ze te veroordelen of te proberen ze te veranderen. Door dit te doen, leren we de oorzaken van onze emoties te begrijpen en te beïnvloeden. Het doel is niet om ons te ontdoen van emoties, maar om ze te gebruiken als een bron van wijsheid en zelfkennis. In plaats van ons te laten leiden door onze emoties, leren we ze te herkennen als signalen die ons iets vertellen over onze innerlijke staat en onze behoeften.

Intuïtie is een directe waarneming van de realiteit, een vorm van kennis die niet gebaseerd is op logica of intellect. Het is een innerlijk weten dat ons kan leiden en helpen de juiste keuzes te maken. Boeddhisme leert ons om onze intuïtie te ontwikkelen en te gebruiken als gids. Door te vertragen, te mediteren en te luisteren naar ons innerlijk kompas, kunnen we onze intuïtie scherper maken en haar wijsheid in ons dagelijks leven integreren. Intuïtie helpt ons om te verbinden met onze diepste waarden en ons levensdoel te volgen.

Creativiteit is een uiting van onze ware natuur, een manier om ons te verbinden met de bron van alle creatie. Het is een kracht die ons in staat stelt om te ontspannen, te spelen en nieuwe ideeën te genereren. Boeddhisme leert ons om onze creativiteit te gebruiken om de wereld te verbeteren en onszelf te bevrijden van lijden. Door creatief te zijn, uiten we onze unieke expressie en dragen we bij aan de schoonheid en diversiteit van de wereld. Creativiteit kan ons helpen om onszelf te bevrijden van negatieve emoties en patronen, en te verbinden met vreugde en vervulling.


In het Taoïsme

In het Taoïsme, gewijd aan het volgen van de universele stroom of "Tao", worden emotie, intuïtie en creativiteit beschouwd als nauw verweven aspecten die ons helpen door het leven te navigeren.

Emoties worden erkend als natuurlijke reacties op externe en interne stimuli, vergelijkbaar met de stroming van yin en yang energieën. Het onderdrukken van emoties is niet het doel, maar eerder het leren om ze te erkennen en er op een evenwichtige manier mee om te gaan. Taoïsme benadrukt het belang van harmonie en streeft ernaar om extreme emoties, zoals woede of verdriet, in balans te brengen.

Vaak gekoppeld aan de vrouwelijke yin energie, wordt intuïtie gezien als een innerlijke wijsheid die ons helpt de Tao te begrijpen. Door te kalmeren en stil te worden, kan men beter luisteren naar zijn intuïtie en de subtiele signalen van lichaam en omgeving waarnemen. Deze intuïtie kan ons leiden naar de juiste acties en beslissingen in overeenstemming met de natuurlijke stroom.

Creativiteit wordt gezien als een expressie van de harmonieuze dans tussen yin en yang. Door te verbinden met de Tao kan men toegang krijgen tot een bron van inspiratie en creativiteit. Taoïstische kunstenaars streven ernaar om kunst te creëren die de natuurlijke wereld en haar oneindige variatie weerspiegelt.

Door te mediteren kalmeer je de geest en word je meer ontvankelijk voor intuïtieve signalen. Tijd doorbrengen in de natuur kan je helpen om te verbinden met de Tao en je creativiteit te stimuleren. Aandachtig observeren van de wereld om je heen kan je helpen om de natuurlijke flow te begrijpen. Terwijl Boeddhisme soms streeft naar het loslaten van gehechtheid, benadrukt Taoïsme eerder het vinden van balans en harmonie; en legt meer nadruk op de verbinding met de natuurlijke wereld als bron van wijsheid en creativiteit.


Confucianisme 

In het Confucianisme, gericht op harmonie en zelfverbetering, worden emoties erkend als belangrijke drijfveren in menselijk gedrag. Het benadrukt het belang van "ren", ofwel menselijkheid, wat gepaard gaat met empathie, respect en zorg voor anderen. Emoties dienen te worden geuit op een gepaste en respectvolle manier, in overeenstemming met de sociale hiërarchie en normen.

Intuïtie, of "liangzhi", wordt gezien als een innerlijk kompas dat mensen kan leiden naar moreel juiste keuzes. Het ontwikkelen van intuïtie gaat hand in hand met zelfreflectie, meditatie en het bestuderen van de klassieke geschriften. Door te luisteren naar onze intuïtie kunnen we dichter bij ons ware zelf komen en betere beslissingen nemen.

Creativiteit wordt gewaardeerd als een uiting van de menselijke geest en het streven naar harmonie. Kunst en literatuur worden gezien als middelen om deugdzaamheid te cultiveren en sociale harmonie te bevorderen. Creativiteit dient te worden ingezet ten goede van de samenleving en mag niet leiden tot egoïsme of disharmonie.

  Confucianisme benadrukt het belang van onderwijs in moraliteit en ethiek. Regelmatig nadenken over je eigen acties en motivaties is essentieel voor zelfverbetering; terwijl deelname aan rituelen en ceremonies versterkt sociale cohesie en bevordert harmonie.