Wat betekent de Strijdwagen
(le Chariot) Tarot Kaart?

Erdoor Breken.


Vraag: Waar wil je door breken? Waar ben je in doorgebroken? Welke uitdaging vertrappel je zonder moeite? Welke overwinning draag je met pracht en praal? Hoe kan je de strijd met verve doorkruisen? Wat is voor jou een triomf?

Bevestiging: Hierin breek je door. Hierin kan niemand je tegenhouden. Dit is nog maar eens een overwinning die je siert. De pracht en praal van dit soort uitdagingen interesseert je niet, zodanig makkelijk is het voor je. Je maakt een triomftocht.

Sterren en planeten bewegen op een kracht die niet wordt aangedreven door kerosine of fotosynthese en toch bewegen ze uit zichzelf met als enige reden die we kunnen vatten: de onbenoemde/onbenoembare oorspronkelijke oorzaak (zij het wetenschappelijk of spiritueel). ZE BEWEGEN OMDAT ZE BEWEGEN: een onhoudbare stuwing op kosmische schaal. Dit is ook de kracht van de kaart van de Zegewagen, een van de lievelingskaarten van ondergetekende.

De kaart beschrijft het bewegen naar een doel, het behalen van een doel, het proces van het behalen van een doel, het hebben behaald van een doel. Wat is de kracht van de zegewagen? De koers is bepaald en de stuwing VALT NIET TEGEN TE HOUDEN. De kaart verwijst niet naar paardkracht, al staan er op de Tarot de Marseille twee paarden op de kaart afgebeeld [één vrouwelijk en één mannelijk met het alchemische symbool voor goud], maar naar de beweging op schaal van de zon en de maan waar we iedere dag op rekenen om de dagen en de seizoenen en de (jaar)getijden voor ons te regelen. DIE KRACHT.

Maar waarom staan er dan paarden op de kaart van de zegewagen? Ik maak de vraag zelfs nog sappiger: waarom staat er zelfs een wagen op de kaart van de zegewagen? En waarom ziet de wagen er zo vierkant uit? En waarom liggen de wielen aan de zijkant ertegen gelegd? En waarom zijn de paarden in de helft gekapt en zit de rest van die arme dieren precies binnenin de vierkant waar de chauffeur op staat?

Het antwoord: het is geen chauffeur. Het is een ACTEUR. Dit is een theaterpodium en de koning / keizer / prins die op de bühne staat 'speelt' slechts een rol van de koning / keizer / prins. De 'zegewagen' is vierkant omdat het een podium is, de wielen zitten ertegen als symbool. De paarden zijn 'special effects' om de opvoering nog spannender te maken. Maar dat is wat het is: een PERFORMANCE. Het is de symbool voor het volledig benutten van jouw leven in actie naar een doel toe, jouw doel, jouw roeping, jouw geluk, jouw overgave, jouw gedrevenheid.

Dit is de kaart van de avatar: het bewust worden van de waarde en de betekenis van uw rol in dit leven. Merk op: het harnas van deze 'strijder van de overwinning' draagt op beide schouders de twee maskers van "tragedie" en "komedie". Zodus, het is aan de lezer om te beslissen als dit 'leven als schouwspel' leest als een komedie of een tragedie, maar de sleutel van deze kaart wijst op het BEWUST ZIJN DAT de rol die je is toebedeeld de rol is die je kan claimen, zoals de zon haar traject claimt.

Het woord 'acteur' wijst, grappig genoeg, op ACTIE. Vaak wordt acteren gezien als iets fake, iets onecht, iets inauthentiek. Maar de performance, de opvoering, de show, is 100% echt. Het kan iets indrukwekkend zijn, het kan je in vervoering brengen, het kan je iets duidelijk maken, het kan je voor de rest van je leven veranderen. In een tijd waarin de CEO van Netflix zegt dat de enige concurrentie voor de schaal van de inhoud op hun platform letterlijk DE TIJD is dat mensen ervoor over hebben in hun dag om alles te kunnen bekijken wat ze willen zien op het platform, weten we heel goed de betekenis van een goede performance.

Maar wat wilt de Tarot zeggen over dit 'leven als schouwspel', 'avatar' en 'een rol spelen'? Deze dingen wijzen alleen maar op een inzicht, een aha-moment, die spontaan en natuurlijk komt bij iedereen die ineens de kracht vindt om door te zetten in de meest tragische momenten van hun leven en achteraf dacht: HOE HEB IK DAT TOCH GEDAAN? Het aha-moment die komt bij iedereen die iets zodanig rampzalig, zodanig ongelooflijk, een zodanig onnozel voorval meemaakt waarbij ze iedere keer nog de slappe lach van krijgen telkens ze eraan denken en spontaan zeggen: ZOIETS KAN JE TOCH NIET EENS VERZINNEN? Het gaat om die momenten waarbij je je niet langer identificeert met de persoon die het allemaal meemaakt en de dingen ziet buitende filter van jezelf. Je identificeert je met meer dan alleen maar wie je moest zijn die dag, wat je moest doen die dag, welke zorgen je je baarde die dag, hoeveel euros er nog op jouw bankrekening stonden op die dag. Het zijn die momenten waarvan je buiten jezelf stapt (als de koning / prins / keizer) omdat het leven zo BIZAR EN FANTASTISCH EN SURREËEL is dat je alleen maar vol ontzag kan zijn en zeggen: wow. Gewoon wow.

Niets forceren, maar mee drijven op de stuwing uit jouw binnenste. Noem dit liefde, noem dit levenskracht, noem dit prana, noem dit chi, noem dit power of drive.


Dit is hetgeen je kan drijven jouw rol op te nemen, niet als een marionet die wordt bespeeld, maar als iemand die zijn of haar leven bij de teugels neemt bij wijze van... overgave.