Wat betekent de Magiër
(le bateleur) Tarot Kaart?

Ermee spelen.


Vraag: Wat is kinderspel voor jou? Wat wil je graag dat makkelijk wordt voor je? Waar wil je niet meer mee worstelen, maar mee jongleren? Wat moet je uitgedokterd hebben? Wat is geen uitdaging voor je, is als een tweede natuur? Wat kan je te pas en te onpas inschakelen

Bevestiging: Hier blink je in uit. Dat is helemaal niet moeilijk voor je. Dit is kinderspel. Daar kan je spelenderwijs mee omgaan.


De MagiërIn het Magische Hert speelt de Magiër als de Troubadour een verhalenverteller die aan zijn tafel tovertruukjes uithaalt om de toeschouwer te verrassen en te verblijden. De Magiër gaat zo moeiteloos om met de vier elementen: lucht (zwaarden), aarde (munten), water (bekers) en vuur (speren); dat het leven wel een spel lijkt!


Onder welke beker zit het balletje? De Magiër is zo alert en aanwezig in het moment, dat je je niet kan veroorloven om je aandacht te verliezen. En zelfs al hou je je aandacht erbij, de Magiër is je altijd een stap voor. Zodanig beheerst hij de bekers, de balletjes en de andere zaken op zijn tafel, dat zijn uitvoering een OPVOERING wordt. De Magiër is niet alleen een meester van deze elementen, zijn prestatie is zodanig indrukwekkend dat het een SCHOUWSPEL wordt. Naar wie kijk jij zo hard op (wie je kent of niet persoonlijk kent), die zo met de uitdagingen speelt waar jij tegen aan botst, dat het wel lijkt op één grote tovertruuk! Idoliseer je deze persoon? Leer je van deze persoon? 


De Magiër zet je op weg door je een glimp te bieden van een mogelijke realiteit. Misschien is het wel een realiteit waarin je niet meer zit te worstelen met het leven maar ermee... speelt. De Magiër vraagt je om na te denken over waar de magie verscholen zit in jouw leven. De enige vraag die je je erbij moet stellen is: kan het wel waar zijn?

TAROT DE MARSEILLE
Scherpzinnigheid. Inspiratie. Begin. Nood aan hulp. Een voorbeeld. Behendigheid. Jeugd. Virtuoos. Prestatie. Talent. Snelle handeling.


De Magiër staat symbool voor jouw eigen vervulde potentiëel in het dagelijkse leven. Hoe beeld jij je in dat jij zou zijn moest je alle kansen gegrepen hebben die je kreeg en alle juiste keuzes had gemaakt, alle tijd had gekregen om jouw talent te ontwikkelen en als er niets verkeerd was gegaan? Hoe ziet de persoon eruit die hun aardse leven volledig heeft waargemaakt? Dit is jouw versie van de Magiër. Deze kaart is jouw eigen vervulde potentieel die tot jou spreekt met de vraag: waarom niet?


De Magiër toont boven alles mogelijkheid. Omdat de Magiër speelt met de dingen die op zijn tafel liggen, overstijgt hij deze, maar waarheen stijgt hij op?


Vergeet niet dat de Magiër kaart nummer 1 is in de Tarot. Wat wilt dit zeggen?

Dit is pas het begin, een voorwaarde om het verdere pad af te kunnen leggen.


VISCONTI-SFORZA
Het Visconti-Sforza tarotspel is het eerste bekende kaartspel dat de 22 "trionfi", troefkaarten combineerde met de 52 hoofkaarten. Beide werden in eerste instantie gebruikt als spel, maar het is pas in deze combinatie van de twee - op vraag van Maria Filippa de Medici - dat het idee van het levenspad in de tarot en het verband van de ziel met de wereld door de kaarten werd beleefd. De beschrijvingen van de trionfi, troefkaarten is daarom in de Visconti-kaarten erg beknopt, maar niet minder effectief.

Voor de Dwaas vinden we het volgende terug: Overtuigend. Oog-hand-coördinatie. Behendigheid.

RIDER WAITE:
In het symbolische, evocerende RIDER WAITE-tarot kaartspel vinden we de verwijzing naar de uitdrukking "as above, so below" / "Op aarde als in de Hemel." De Magiër wijst namelijk in deze illustratie naar de hemel met zijn toverstok en naar de aarde met zijn wijsvinger. De toverstok is een magisch object, maar waarom? De stok heeft van oudsher een speciale betekenis, vooral omdat het altijd te maken heeft met richting of het bereiken van die richting. De Magiër weet dus waar hij naartoe wilt gaan en is zeker niet verhinderd door hetgeen wat er op zijn tafel ligt, ah nee! Dit zijn net de dingen waar hij mee speelt.


Bekers: het emotionele

Zwaarden: het intellectuele

Munten: het lichamelijke

Speren: het (pro)creatieveIN DE PSYCHOLOGIE VAN DE ARCHETYPES VOLGENS CARL JUNG

Volgens Carl Jung zit achter elk mirakel of elke tovertruuk ook een gemene factor: VERWACHTING.


"[...] De testpersoon TWIJFELT oftewel aan de mogelijkheid om het onmogelijke te weten, oftewel HOOPT dat het mogelijk is en dat het opnieuw gebeurt. [...]"


Het cijfer dat de Magiër heeft gekregen is 1, wat erop wijst dat hij is geïnteresseerd in het ontwaren van het ene principe achter alles. Het optreden en de opvoering van tovertruken ontketent oftewel een inspiratie oftewel een wantrouwen. Dat is goed! De Magiër probeert je net te tonen dat je wantrouwig mag zijn over hetgeen jij zelf 'REALITEIT' noemt.


Carl Jung sprak over het proces van "individuatie", namelijk het eigen maken van ambities en dromen - ook gekend als ZELFREALISATIE. Terwijl de Dwaas over het pad heen danst zonder te weten wat er om de hoek schuilt, is de Magiër een DOORGEWINTERDE PROFESSIONELE REIZIGER die alle heuvels en dalen kent.


Daarnaast zag hij in de archetype van de Magiër het fenomeen van de alchemist, de middeleeuwse chemisten die probeerden van lood goud te maken. In eerste instantie werd er geschreven over een INNERLIJK PROCES van alchemie, maar uiteraard - zoals het gaat met geschriften die lang genoeg mee gaan - kwamen er de hardliners die de dichterlijke vrijheid weer te LETTERLIJK namen en écht probeerden GOUD TE MAKEN UIT LOOD, zonder resultaat.


Carl zag in de verschillende fasen van alchemie (liquifidatie, destillatie, separatie, coagulatie, ...) een inspiratie voor het verwerken van TRAUMA dat is blijven steken in het ONDERBEWUSTZIJN.  Door het observeren van de elementen DAARBUITEN maakt de alchemist verbanden met wat er BINNENIN gebeurt. Zo kunnen de alchemisten de emotionele, intellectuele, lichamelijke en creatieve elementen uit hun leven veranderen, oftewel TRANSMUTEREN. Experimenteren met stoffen als kwik, lood, salpeterzuur, enzovoort, dienden als SPEELPLAATS om de innerlijke chemie beter te kunnen begrijpen. Dit is exact hetzelfde als de studie van de Tarot, die wordt bestudeerd om meer te leren over onze eigen innerlijke wereld.


Wat er in het onderbewuste zit, volgens de alchemisten "MERCURIUS" (het element dat bovenkomt bij het veranderen van de toestand van stoffen en dit ook mogelijk maakt), moet volgens Carl Jung ook in onze psyche naar het BEWUSTZIJN gebracht worden.


Met andere woorden: als we willen spelen met de elementen waaruit ons leven bestaat (in plaats van ermee te worstelen), moeten we verbinden met ons onderbewustzijn om daar af en toe eens ons licht te schijnen en GROTE KUIS te houden.


Of zoals de alchemisten - en de Magiër - het zouden zeggen: transmutatie.


DE GEBELIN / ALPHONSE LOUIS CONSTANT (LEVI)/ EGYPTISCHE OORSPRONG / KABBALA
De Magiër staat aan de grote doorgang.

De Magiër begint steeds iets nieuw.

De Magiër gebruikt alle rekwisieten.

De Magiër creëert illusies.

De Magiër kijkt alleen in één richting.