Ermee inzitten.


Vraag: Waar zit je mee in? Welk onrust kriebelt er in jouw binnenste? Waar voel je je ongemakkelijk bij?

Bevestiging: Je onderdrukt het. Je hebt het onderdrukt. Het knaagt aan je. Je voelt het maar kan het niet onder ogen komen. Je voelt je er niet 100% over. Je begrijpt het niet helemaal en dat stoort je.