Wat betekent de Keizer
(l'Empereur) Tarot Kaart?

De Keizer Tarotkaart Banner
Keizer Tarotkaart Banner

Er meester in zijn.


Vraag: Waar wil je meester in zijn? Welk deel van je leven heb je overwonnen? Welke uitdagingen zijn geen strijd meer? Welk deel van je leven is overheersd? Waar ben je meesterlijk in? Wat kan niemand meer van je afnemen? Wat aan jezelf kan niemand (meer) uitdagen?

Bevestiging: Je hebt dit al onder de knie. Dit is absoluut geen uitdaging meer voor jou. Je heerst over dit deel van jouw leven. Hier voel je je onbedreigd in. Dit pakt niemand meer van je af.


De Keizer


Kracht en macht heeft niet altijd de vorm van een woeste storm of een furieuze vuistslag op tafel. De Keizer staat voor sterkte in rusttoestand. Echte sterkte heeft ruimte óm te rusten, om op het gemak te zijn om... onbedreigd te zijn. Welk deel van je leven is ONTASTBAAR, ONAANRAAKBAAR, VEILIG, HEILIG EN ROTSVAST? Komt die kracht uit het weten wat je hebt meegemaakt? Komt die kracht uit het weten waar je naartoe gaat? Of komt die kracht uit het bewustzijn van wie je bent ondanks én dankzij alles?  Deze vragen staan open.


De Keizer heeft in de troefkaarten van de Tarot het cijfer VIER, het cijfer van stabiliteit. Waarom kreeg hij dit cijfer? Een tafel met vier poten kan niet wankelen door hetgeen erop wordt gezet, of omdat er iemand verkeerd op leunt of steunt. De enige manier om een tafel met vier poten omver te laten vallen is... door het omver te werpen.


Revolutie... het spontane mechanisme in de geschiedenis van de mensheid als antwoord op het onwrikbare: de donkere kant van Keizerschap. Is er iets wat zodanig onwrikbaar is in jou dat het spontaan revolutie doet ontstaan in je relaties? In dit geval zijn er een aantal opties: het behouden van je persoonlijke autonomie, of het herevalueren van je principes en routineuze handelingen.


Het enige wat jij daarbij moet doorgronden is: gaat dit ten koste van anderen? Gaat dit ten koste van mezelf? Voel ik me goed bij het laten binnenvallen van mijn persoonlijke safe space? Of doorsta ik de revolutie met mijn identiteit intact?


De Keizer maant je bij deze denkoefening aan om je te herinneren dat je RECHT HEBT OM MEESTER TE ZIJN OVER JE EIGEN LEVEN. Anderen een plezier doen is geweldig, zo lang je het nog plezierig vindt om te doen. Dingen doen die je helemaal niet plezierig vindt om te doen (licht uitgedrukt), enkel en alleen om iemand anders een plezier te doen... dit gaat ten koste van jezelf en is iets wat een Keizer nooit lang zou laten gebeuren.


Onthoud: persoonlijke autonomie is kracht en macht in rusttoestand, niet in constante ruzie en discussie over het wie of wat of hoe of waar van je persoon. JOUW KRACHT zit in hetgeen niet bedreigd kan worden van jezelf, hetgeen je net gemoedsrust geeft. Heb je dit al teruggevonden?


Hier is daarom de gouden regel van de Keizer:


Wat jij een ander nooit zou aandoen, laat dit jezelf niet overkomen.TAROT DE MARSEILLE

Stabiliteit • Overheersing • Macht • Verantwoordelijkheid • Rationalisme • Ondersteuning • Heersen • Materie • Soliditeit • Leider • Balans • Orde • Macht • Vader


In de tarotkaart van de Keizer van de Tarot de Marseille vinden we GEEN PLAATS VOOR ANGST. Waarom? Dit zou betekenen dat er een bedreiging zou kunnen zijn ! In een staat van complete macht - zoals dat doorgaans is voor een Keizer - is er geen sprake van. Het is de kaart van HET LOSLATEN VAN ONNODIGE ANGST, TWIJFEL EN ONDERSCHATTING VAN JEZELF. Niemand kan je verplichten te doen wat je niet wilt doen.


De Keizer heeft in zijn eigen Keizerrijk de macht om wetten te stellen. Welke wetten zijn dit? De wetten die respect hebben voor wie jij bent. Als de Keizer binnenin het Keizerrijk in jezelf merkt dat jij jouw eigen wetten niet respecteert, dan hangt er een boete aan vast: ziektes, hartaanvallen, tumoren, en alle andere gevolgen van het niet volgen van je eigen hart en hetgeen je gemoedsrust brengt. Maak je dit toch mee? WEET DAT DE KEIZER JE IETS DUIDELIJK WILT MAKEN - je bent niet op het pad dat je eigenheid respecteert. De Keizer lonkt je terug naar de gezondheid waar je recht op hebt.


PIJN weerhoudt je niet om jezelf te ontplooien en te realiseren: het uitbouwen van je innerlijke Keizerrijk. EMOTIES kunnen je niet afleiden van dit werk. ZIEKTE kan je niet weerhouden kracht te vinden in het zijn wie je al bent. De Keizerin in je straalt en schittert met een leger van sterren, zonnen, kosmossen.VISCONTI-SFORZA
Het Visconti-Sforza tarotspel is het eerste bekende kaartspel dat de 22 "trionfi", troefkaarten combineerde met de 52 hoofkaarten: de tarocchi. Beide werden in eerste instantie gebruikt als spel, maar het is pas in deze combinatie van de twee - op vraag van Maria Filippa de Medici - dat het idee van het levenspad in de tarot en het verband van de ziel met de wereld door de kaarten werd beleefd. De beschrijvingen van de trionfi, troefkaarten is daarom in de Visconti-kaarten erg beknopt, maar niet minder effectief.

Voor de Keizerin vinden we het volgende terug: Liefde voor kunst. Vruchtbaarheid. Productiviteit. trots
RIDER-WAITE:

Pamela Smith tekende voor de Keizer een troon met RAMMEN (het eerste en voorste sterrenbeeld in de dierenriem), waarin hij een ANKH vasthoudt (wat werd gebruikt in de geheime orde van de Golden Dawn door de hoofdadept om de nieuwe aanwinst in de orde de consacreren in een mysterieus ritueel). Opvallend: de troon staat buiten in een rotsige / rotsvaste omgeving. Dit verwijst naar het stellen van grenzen waarin je eigenmacht geldt zowel innerlijk als uiterlijk (heb je een ruimte thuis die compleet en alleen voor jezelf is?) De Ram is uiteraard de onbevreesde trailblazer, maar dit is een kwaliteit dat ieder mens in zich heeft al komt het niet spontaan bij iedereen. De Keizer is in deze tarot vooral de bevelhebber, de statige heerser, de personificatie van DE BOUWKRACHT VAN GEDACHTEN:  gedachten, ideeën, concepten staan aan de oorsprong aan alles wat wordt gecreëerd door de mens. Als je deze kaart trekt in de Rider Waite tarot, word je uitgenodigd om de uitdagingen / plannen / ideeën die je voor je hebt staan ONBEVREESD AAN TE GAAN.

IN DE PSYCHOLOGIE VAN DE ARCHETYPES VOLGENS CARL JUNG

In Jungs psychologie roept het getal drie de vier op (Vier is het getal van de Keizer), wat resulteert in een vernieuwd gevoel van EENHEID. Jung observeerde dat ieder mens wordt geboren met vier karakteristieken om rauwe realiteit te vatten en te ordenen. Hij noemde deze DE VIER FUNCTIES omdat ze kenmerken zijn waarop de psyche functioneert. De twee functies waarmee we de wereld begrijpen, noemde hij waarneming en intuïtie. Omdat deze twee meer spontaan dan rationeel werken, benoemde hij ze als irrationele functies. De andere twee functies, denken en voelen, noemde hij rationele functies omdat ze manieren zijn waarop we onze ervaring ordenen en evalueren.


Volgens Jung worden we allemaal geboren met het potentieel om elk van deze vier functies tot op zekere hoogte te ONTWIKKELEN. Maar al vroeg in het leven wordt het meestal duidelijk dat er één functie is waarvoor we persoonlijk toe neigen. Dit wordt de superieure functie genoemd. Gaandeweg komen we erachter dat we op twee andere terreinen ook beginnen te groeien, zodat we uiteindelijk, in beperkte mate, een tweede en derde functie hebben: wat Jung de hulpfuncties noemde omdat we ze kunnen aanroepen om onze superieure functie te helpen.  Maar onze VIERDE FUNCTIE blijft altijd relatief onbewust en dus... ongebruikt. Jung noemde dit de inferieure functie omdat deze niet direct toegankelijk is en vooral in ons onderbewustzijn zit.


Hoe langer hoe meer "getypeerd" te worden volgens onze superieure functie, en we beginnen zelfs over onszelf te denken dat we van nature beperkt zouden zijn tot één - of op zijn best twee - gebieden van bewustzijn. Hier zijn enkele van de meer voor de hand liggende kenmerken van iemand die wordt 'getypeerd' volgens hun superieure functie: het intuitief type, het sensationeel type, het gevoelstype, het denkmatige type. De Keizer heerst over alle VIER KONINKRIJKEN van zijn Keizerrijk en verwerpt geen enkele van deze. Hij is afgedaald in het donkere koninkrijk van het onderbewust en heeft er strijd geleverd en DIT OVERLEEFD EN OVERHEERSD.


Veni. Vedi. Vici.


DE GEBELIN / ALPHONSE LOUIS CONSTANT (LEVI)
De Keizer heerst over het materiële

De Keizer zijn wil is wet.

De Keizer is het vaderfiguur zo oud als de tijd zelf.

De Keizer is klaar voor elke strijd.

De Keizer heeft zichzelf onder controle.