Wat betekent de Hogepriesteres
(la Papesse) Tarot Kaart?

Erin verdiepen.


Vraag: Wat is het waar je je in verdiept? Wat blijft er niet verborgen voor je? Waar wil je je in verdiepen? Wie of wat trekt jou aan om er meer over te gaan weten? Welke onverklaarbare drang drijft je om dingen te gaan ontdekken? Welk geheim onthult er zich voor jou? Welk geheim draag je?

Bevestiging: Dit trekt jou aan om een reden. Het spreekt jou heel diep aan. Je bent je zeker ook bewust van wat er onder het oppervlak speelt. Je ontdekt een verborgen kant van jezelf. Je kan sterker in je schoenen staan door jezelf erin te verdiepen.

@spiritspectrumtiktok Tracing the Tarot #1 The Empress card from the Tarot de Marseille: The Empress stands for the divine feminine in all of us, all things connected to Mother Earth and abundance with which to heal ourselves #tarot #illustration #marseille #tarotcards ♬ origineel geluid - Clark Gillian


De Hogepriesteres


Waarom verdiep je je in hetgeen je je in verdiept? Wat trekt je aan om een boek te lezen, een film te zien, naar die ene plek op reis te gaan, die ene plant te kopen, dat bepaalde stilleven te schilderen, die ene serie te bingen? Er ROEPTS iets naar je vanuit je onderbewuste en het zoekt een pad via je onverklaarde interesses en obsessies om tot uiting te komen in je realiteit. Waar je je in verdiept, dat wordt een safe space daarvoor, een vrije, open ruimte waarin je het verborgene kunt gaan ontdekken - die ene kant van jezelf dat zich wilt openen vanuit de dieptes.


De Hogepriesteres of "de Pausin" kijkt diep in je ziel en vertelt je dat er dingen zijn die je niet in het donker hoeft te houden om te kunnen leven. Zij is het toonbeeld van hoe je je gemoedsrust of innerlijke stilte kan bewaren TERWIJL je je bewust bent van de dingen in je realiteit die je liever zou vermijden. Snorkelen tussen het koraalrif kan je niet doen zonder af en toe boven water te komen om terug adem te halen. Duik te ver en je zal verdrinken. Maar duik niet eens en je mist alle pracht van alles wat er onder water leeft.


De Hogepriesteres wijst erop dat er iets in de diepe zeeën van je ZELF naar boven wilt komen, een schat uit de diepzee dat het verdient om opgehesen te worden van tussen de haaien en orca's.TAROT DE MARSEILLE
Kennis. Geduld. Toevlucht. Puurheid. Isolement. Stilte. Strengheid. Stijfheid. Maagdelijkheid. Koudheid. Teruggetrokken.


De Hogepriesteres houdt haar boek vast dat naar onderen wijst, diepe kennis over het neerwaartse pad. Ze is als vrouwelijke paus bewust van de donkere zaken van de ziel, maar zonder dat het haar aanttast in haar roeping. Dit is tevens ook haar boodschap: innerlijke vrede kan bestaan samen met compassie voor het lijden in de wereld. Door bewust te zijn van het neerwaartse pad, zonder erin op te gaan - wat tegenovergestelden de Hogepriester / Paus en de Duivel wél doen elk in hun eigen richting -  bereikt ze een diepere beleving van haar realiteit.


De Tarot gaat over het begrijpen dat zaken als goed versus kwaad overstijgt: een hoger bewustzijn. Ze krijgt ook het cijfer 2 toegedeeld, het cijfer van tweedeling. Het ene begrijpen vereist niet de verwerping van het andere. Net als het ei waar ze naast zit op haar stoel, zo fragiel doch ongekraakt en gebroken is ze gebleven ondanks de moeilijkheden van het leven. Hoe? Door kennis en bewustzijn, gesymboliseerd door het boek op haar schoot, waarin er plaats is voor de Zon, Maan en Ster(ren) - kaarten 17, 18 en 19 - oftewel de kosmos. Om contact met haar te maken, ga op zoek naar die onaangetaste, onaangeraakte kant van jezelf: het ongekraakte ei in jezelf. Weet je die niet zijn? Haar boek wijst de weg.


VISCONTI-SFORZA
Het Visconti-Sforza tarotspel is het eerste bekende kaartspel dat de 22 "trionfi", troefkaarten combineerde met de 52 hoofkaarten: de tarocchi. Beide werden in eerste instantie gebruikt als spel, maar het is pas in deze combinatie van de twee - op vraag van Maria Filippa de Medici - dat het idee van het levenspad in de tarot en het verband van de ziel met de wereld door de kaarten werd beleefd. De beschrijvingen van de trionfi, troefkaarten is daarom in de Visconti-kaarten erg beknopt, maar niet minder effectief.

Voor de Hogepriesteres vinden we het volgende terug: leergierigheid, toewijding, bescheidenheid, vertrouwen.

RIDER-WAITE:
In de kaart van de Hogepriester vond de Waite de representatie van de Shekinah uit de Kabbala, welke hij bestudeerde en koppelde aan zijn studie van de tarot. Zowel de Kabbala en de Tarot kennen hun oorsprong in het oude Egypte - zo meende hij - en door beide te bestuderen kunnen we tot een dieper begrip komen van de oorspronkelijke mysteries en geheimen. We zien daarom in de illustratie van dit kaartspel de twee pilaren zoals ze hebben gestaan in de tempel van Salomon en meer recent onmisbare elementen in de interieur van de huidige mysterieloges: Boaz en Jachim. In plaats van een boek in haar schoot, draagt ze een rol - een verwijzing naar de nog oudere geheimen en mysteries in verloren en minder verloren gegane geschriften. Op haar hoofd zien we een kroon met horens én een maan: verwijzingen naar Egyptische godinnen Hathor en Isis.


In plaats van een ei vinden we pomegranaten, symbool voor vruchtbaarheid - net zoals een ei het potentieel van creatie in zich draagt.IN DE PSYCHOLOGIE VAN DE ARCHETYPES VOLGENS CARL JUNG

Terwijl de Magiër de energie van Yang - het actieve / mannelijke aspect van de ziel - symboliseert, zien we in de Hogepriesteres de Yin energie - het passieve / vrouwelijke aspect van de ziel. Terwijl de Magiër in alle tarotkaarten buiten wordt afgebeeld, is de Hogepriester steeds binnen in een gebouw: een klooster, een tempel of een ander spiritueel gebouw. Terwijl de Magiër een vurige aanwezigheid is vol beweging en animo, zo ingetogen en onbewogen als een standbeeld (vruchtbaarheidsbeeld) is de Hogepriesteres. Alleen een vrouw is in staat leven voort te brengen, zo hard als een man nog mag roepen en tieren en domineren. Het is door de voorzichtigheid en de zorgzaamheid van een vrouw dat zij in staat is geboorte te geven aan een ander levend wezen.


Toch zag Carl Jung geen exclusiviteit van het actieve in mannen en passieve in vrouwen, net zoals het principe van Yin-Yang als geheel, zo zag hij beide aspecten in evenwicht bestaan in elk MENS, ongeacht hun geslacht. Logos en Eros, zo stelde hij, bestaan ook naast elkaar, complementeren elkaar, sluiten elkaar niet uit binnen ieder persoon. Het is net zo met het actieve en passieve aspect van de psyche. In mannen noemde Carl Jung het vrouwelijke aspect de anima, in vrouwen noemde hij het mannelijke aspect de animus. Elke man kan de anima dat leeft in zijn psyche of onderbewustzijn volgen om zo geleid te worden naar zijn compleetheid. Elke vrouw kan de animus dat leeft in haar psyche of onderbewustzijn volgen om zo geleid te worden naar haar compleetheid.


(Dit is tevens de oorsprong van het verhaal van Het Magische Hert van ondergetekende.)


DE GEBELIN / ALPHONSE LOUIS CONSTANT (LEVI)
De Hogepriesteres is een wijze vrouw.

De Hogepriesteres is een spiritueel moeder.

De Hogepriesteres stelt grenzen.

De Hogepriesteres is discreet met haar talent.

De Hogepriesteres kent de geheimen van de ziel.